Followers

PUTIN
2017.07.08 - Putin Conference after G20 Summit - RO from Roberto Petitpas on Vimeo.BOTH VIDEOS AVAILABLE IN ENGLISH,FRENCH, ROUMANIAN, AND PORTUGUESE


I DECREE

vineri, 19 aprilie 2013

17:04:2013


Federatia de Luminã canalizatã de cãtre Blossom Goodchild

BLOSSOM

Aprilie 17, 2013


Blossom: Bunã ziua! Bine, în ultimul timp nu prea m-am simtit bine ...însã azi MÃ SIMT mult mai bine, si din cauza asta m-am gîndit cã ar fi bine sã îcercãm sã conversãm, pe cît timp o reusesc. Cîteva persoane m-au întrebat, dacã ne vom integra cu voi în timpul acestei vieti ...(nu stiu dacã au 75 de ani sau 15... cred cã nu asta ar face deosebirea), însã cu sigurantã întelegeti care-i punctul fulcral al întrebãrii ?   
                           
Federatia de Luminã: Fi bine-venitã, asa ca si felul tãu vesel de a fi. Am rãspunde la întrebarea ta cu un clar “ da”. În anii viitori, schimbãrile pe care le veti gãsi, vor fi fenomenale, si peste tot. Cu cît mai mult sufletul se învãlmãseste cu vibratiile mai înalte, cu atît mai repede “ planurile “ , vor sosi.

Blossom: Dar …nu va trebui sã asteptãm ca un anumit percentaj de “oameni “ sã se trezeascã? Multi cred cã rãmîn în urmã din aceastã cauzã.

Federatia de Luminã: Însã cum energiile se înaltã si rãmîn ...deasemenea, multi altii SE VOR trezi. Multi, au ales acum, sã se trezeascã. În special din luna Decembrie. EI SIMT nevoia de a se exprima într-un mod deosebit, si lucrurile care înainte erau “ înafarã de radarul lor “ încep sã-i intereseze, si fiecare la timpul sãu, va întelege.

Ceea ce fiecare individ trebuie sã accepte este rãsucirea dualitãtii. În aceastã fazã este într-o pozitie înaltã si asa, multi se simt “ rupti “...si asa de deprimati. Sugestia noastrã este sã continuati cu “ fluxul “. Nu luptati, nici negati acest fapt ...acceptati-l pur si simplu. Pãstrati-l în cunoastrea sufletului vostru, pentru cã el (sufletul) face parte din plan. Deasemenea vã sugerim, cã existã  subiecte care sunt de interesul tuturor, de exemplu – cum sã vã cimentati (uniti) diferitele feluri în FIINTA voastrã.

Blossom: Despre ce feluri vorbiti ?

Federatia de Luminã: Modurile de control si întelegere. Modurile de zel si aplicare. Felurile de  a recupera controlul. Cu cît mai mult vã esfortati sã stabiliti în felul vostru de a fi, felurile LUMINII ... felurile ADEVÃRULUI ...felurile care VÃ AJUTÃ CA SÃ VÃ SIMTITI BINE ...felurile CARE VÃ FAC SÃ SIMTITI CÃ SÎNTETI PE CALEA ADEVÃRATÃ ...deci, cu cît mai puternic va deveni EU-l vostru, si în aceste TIMPURI NOI ...aceste ENERGII NOI ...veti vedea cã fãcînd-o ...veti ajunge la stelele care simteati cã erau asa de departe de voi.

Cînd veti învãta sã acceptati, integrarea energiilor voastre mai înalte “ miscîndu-se “ ...cu sigurantã cã veti rãmîne surprinsi vãzînd “CE ATI DEVENIT “.

Blossom: Înteleg despre ce vorbiti. În acest moment sunt constientã de cã “ aceea în ce mã esfortez sã devin “ are un motiv de a fi, totul are un motiv de a fi, si cînd ajung dincolo...voi deveni sufletul pe care îl creez, trecînd prin aceste experiente. Existã CUNOASTEREA care ne ajutã sã ne înãltãm…cu toate cã semnalele indica o altã directie... suprafata.

Federatia de Luminã: Chiar asta este, Blossom. Tot ceea ce experimentezi ...tot ceea ce multi sunt în curs de a experimenta...este cu CU ADEVÃRAT doar matéria la suprafatã.

Blossom: Într-adevãr ? … Spuneti-mi-o pe fatã ! Pentru cã ceea ce am experimentat în ultimul timp, mi se pãrea cu adevãrat profund ...un tip de “ noapte întunecatã a sufletului " ...nu PARE A FI, deloc, suprafata.

Federatia de Luminã: Ti-am sugeri cã “ a sosit “ dinãuntru, si cã esti pe cale de a avea o demonstratie finalã de cum  “ esti capabilã sã te mentii “. 

Blossom: Însã agãtîndu-mã cu toatã forta ! 

Federatia de Luminã: Nici atîta. Cãci de unde vine...mintea voastrã SIMTE ca si cum ati fi venit de pe o retea, sau dintr-o origine mai profundã.

Blossom: Retea? Nu sunt sigurã cã reusesc sã înteleg sensul acestui cuvînt.

Federatia de Luminã: Pentru cã, suflet iubit.....

ESTE OCAZIA CÎND VÃ ELIBERATI DE TOT CEEA CE NU VÃ MAI ESTE DE FOLOS. Nu-i adevãrat cã multe lucruri s-au adunat de-alungul timpului, referitor la subiecte, senzatii si insulte, care v-au marcat profund ?

Blossom: Cred cã da. Dar cred ca si altii ...cã am depãsit multe dintre aceste “ traume “...zicînd asa, în lipsa altui cuvînt.

Federatia de Luminã: Si ati reusit ! Hai sã o luãm din alt punct de vedere. Voi ati lucrat (cu problemele) la un nível profund-interior, si ele s-au îndepãrtat mai adînc în voi...sau la marginea exterioarã, dacã preferati. “Apar“ din cînd în cînd...si vã pot lua prin surprindere...pentru ca voi credeati cã le lãsaserã-ti sã plece.

Si asta vrem sã demonstrãm cînd spunem cuvîntul retea (networking). Cãci este ca si cum  fiecare dintre “ mustrãri “ ... fiecare “ rest “ sau experientã care a lãsat o cicatrice cu care aveti de furcã...sã stea acum la suprafatã si spînzurate de pretioasa voastrã viatã. Este ca si cum ar fi  “ interconectate “, cu scopul de  a  “ cîstiga fortã “, cãci ele stiu cã sunt pe punct de plecare....pentru întotdeauna.

 Si din cauza asta, multi se simt cum se simt. Înaltele energii care pãtrund în atmosfera voastrã, si cu adevãrat, în FIINTELE voastre, sunt STRICTE, si le aratã (lor) foarte clar cã si-au “ servit scopul “ si ca acum a sosit ora sã plece. Depinde de fiecare individ în parte, de cît timp doreste sã prelungeascã “ plecarea “.

Blossom: Ce sugerati pentru a accelera procesul ? 

Federatia de Luminã: Asa cum spusesem anterior:
SPRIJINITI-VÃ PE FIINTELE VOASTRE CARE STITI CÃ SERVESC. 

Nu au venit pe aceastã planetã, numai pentru a servi planeta...însã Da ! pentru a vã servi pe voi proprii.

A SERVI PE SINE ÎNSUSI, ÎNSEAMNÃ A SERVI TOTALITATEA (întreaga planetã).

Puteti SIMTI înãuntrul vostru SCHIMBAREA...si ca în ORICE SCHIMBARE, existã un punct intermediar. Este plin de vîrtejuri de aer si individul nu stie...cînd este apucat (de cãtre vîrtej)...si cînd va fi lãsat ( la pãmînt).

Tot ceea ce vã cerem, este ca sã vã agãtati de STIINTA care existã în interiorul vostru. Aceastã CUNOSTINTÃ...care cu toate cã, cîteodatã, confundã “ materia de la suprafatã “....pe de altã parte....vã serveste ca o mãnusã !

Cu trecerea timpului...veti vedea schimbãrile “ voi singuri “. Ele vor deveni vizibile si transparente. Nu va fi, asa cum este acum.

VA FI MULT MAI USOR......de înteles. 

Blossom: Înteles ...ce ?

Federatia de Luminã: Unde vã aflati. Unde mergeti. De unde ati venit.

Iubite suflete, care veniti de atît de departe. Cel putin dacã ati avea ca humani, mijloacele sã “ vedeti în urmã “, si sã vedeti de cît de departe veniti.

Blossom: Dar, mã întreb pe mine însã-mi, dacã noi am putea...în calitate de o constiintã...nu ne vom simti complect rusinati ?

Federatia de Luminã: Nu. Pentru cã AVEATI SÃ ÎNTELEGETI din ce cauzã.

Blossom: Din ce cauzã rãzboiul, foametea si ura ? Astãzi chiar a explodat o bombã în América...îndividul putea sã gîndeascã  - “Înãltare ?...da, pãi sigur ! “

Federatia de Luminã: Da ! … aveati sã întelegeti  ‘de ce-ul’ acestor lucruri. Aveati sã vedeti parcursul pe care l-ati fãcut ( si pe care încã îl aveti de fãcut)...ca un tablou mai extins. Nimic nu existã, care sã nu aibã un motiv.

 Blossom: Este un pic cam greu de înteles.

Federatia de Luminã: Însã asa urmeazã ...un sezon  dupã alt sezon. Fiecare actiune are o consecintã, care conduce la altã actiune. Asta unde vã duce…cãci fiecare actiune se adaugã la fiecare consecintã...si este astfel cã voi învãtati sã DEVENITI CINE SUNTETI.

Repetãm, din nou...cã “ TOTUL ESTE ASA CUM TREBUIE SÃ FIE “...si cã  “ NU TOTUL ESTE CEEA CE SE PARE “.

Blossom: Accept ...dar, puteti ...pentru a ajuta ...sã ne dati un exemplu motivant ?

Federatia de Luminã: Ti-am arãtat un pion (de învîrtit). Cînd este oprit ...ti se pare cã este“ un lucru “. Însã pune-l în miscare, si “ se pare “ cã este altceva. Este acelasi lucru, dar pare a fi douã lucruri complect diferite, în functie de actiunea la care este supus.

Blossom:  Cum STIE fiecare, care este ADEVÃRUL acestui lucru ? Care este  “ aparenta “ care nu este ?

Federatia de Luminã: Niciuna.

Blossom: Batem pasul pe loc !  Unde-i Valium-ul ?? 

Federatia de Luminã: Vezi !...par a fi ambele ...pentru cã ambii sunt pioni ...problema este cã ...este actiunea care ia precedent. E STIUT cã un pion este de învîrtit ... este functiunea lui ...dar cînd este pe loc (oprit), deasemenea este CUNOSCUT ca fiind un pion.

Blossom: Iartã-mã ... dar nu am nici ce-a mai micã ideie despre ce vorbesti. Întradevãr, nu este un “ bun exemplu “ pentru întrebarea pe care ti-am pus-o.

Federatia de Luminã: Oh !, da !, clar cã face.

Blossom: Atunci, te rog explicã-mi ...cãci nu reusesc sã vãd.

Federatia de Luminã: Exact. Nu reusesti sã vezi ... Nu totul este asa cum “pare “.

Blossom: Fiind onestã ...trebuie sã o las asa cum a cãzut ! ...

Poate alte persoane cînd vor citi, vor întelege analogia ..., însã cu cît mai mult încerc, mai putin reusesc (sã înteleg) ...pentru cã confuzia meã î-mi acoperã liniile. Am învãtat sã fac asta timp de ani (întregi) ...în alt mod, dar nu vine nimic si râmîn frustratã.

Federatia de Luminã: Atunci lãsãm acest “ articol “ aici , asa cum sugerezi ...cu toate cã stim cã are sens.

Blossom: Bine. Poate îl voi întelege mai tîrziu.

Federatia de Luminã: Iubite suflete ...nu vã pierdeti din vedere obiectivele. Pluteste o dezamãgire în aer ...dar sunteti voi, acei, care o puteti destrãma. Voi, (numai), vã puteti elibera de asta.

NU RÃMÎNETI SCLAVII EI !

PRELUATI CONDUCEREA !

FITI LA COMANDÃ.

RE-LUATI CONTROLUL.

 Cãci cînd veti face ... asa cum o faceti ...forta voastrã, cunoasterea si întelegerea revin.

CONTINUATI SÃ ÎNAINTATI. 

Vã oferim încurajãri si motivãri ...

Vorbiti cu noi, în toate orele stãrilor voastre de spirit (momente bune si rele). Conectati-vã cu noi. Cu multi ani în urmã, pe planeta voastrã ...nimeni nu ar fi putut concepe comunicatia prin telefon ...vedeti cum ati avansat, cãci acum puteti vorbi, fatã în fatã, prin intermediul unui vizor. Pentru asta ... SÃ STITI cã nu va lipsi mult timp, ca sã putem sã ne conectãm, în felul cel mai dorit pentru a începe ...si am spune-o, cã este prin telepatie ... pe moment.

Multi sunt asa de iscusiti în a vorbi cu noi si a primi informatii ...nu vã descurajati ...Spunem , din nou, TOTUL ESTE ASA CUM TREBUIE SÃ FIE ...si NU TOTUL ESTE ASA CUM SE PARE. 

Blossom: Este mai bine sã lasi soarecele ãsta astãzi !

Federatia de Luminã: SUNTETI IUBIRE.

DACÃ ATI FI TOTUL CÎT STIATI SI NIMIC MAI MULT …STIATI TOTUL

Blossom: Simt cã este sfîrsitul sesiunii. Multumesc, prieteni. Este bine sã fi conectat, în ocaziile acestea ...cu toate cã tulburate !

Federatia de Luminã: SIMTITI IUBIREA NOASTRÃ PENTRU FIECARE DINTRE VOI ...ÎNTR-ADEVÂR NE GÃSIM LA DISTANTÃ DE O RESPIRATIE.


 Translator: Florika

vineri, 12 aprilie 2013

07:04:2013


Federatia de Lumina by Blossom Goodchild 

BLOSSOM

07:04:2013Blossom: Bunã ziua prieteni ! Sincer spunînd, nu stiu cum o sã fie. Însã casa va fi linistitã timp de cîteva ore, si ar fi excelent dacã v-asi putea contacta. Este cineva acasã ?

Federatia de Luminã: Dragã Blossom...în primul rînd, dorim sã mentionãm faptul, cã responsabilitatea fiecãruia se aflã în centrul Eu-lui cu Eu-l. Noi, care nu suntem ai Pãmîntului (planeta)...înregistrãm energiile emanate de cãtre suflete, individual, si ca un tot. Descoperim, cã de data aceasta, existã um amestec de energie înaltã si joasã. Însã ...tinînd cont...cã aceste energii sînt UNELE. Din aceastã cauzã...cele mai joase se amestecã cu cele mai Înalte, pentru a crea probabil...o energie  intermediarã! Multi vor crede cã în acest moment, le experimenteazã pe toate trei. Uneori simultan, si în acelasi minut din timpul vostru.

Blossom: Desigur ! Deranjeazã mult. Cu exceptia cazului în care energia înaltã este dominantã...Aceste momente sunt glorioase ! Dar....cît de straniu este, sã ne gãsim în adîncimi acum, si dupã aceea ... însã STIIND cã nu va fi permanent. Acest lucru de Ascensiune (Înãltare) este foarte diferit de ceea ce ne gîndeam sau asteptam.

Federatia de Luminã: Si cu toate acestea … Lucrul acesta de Ascensiune, este exact ceea ce voi a-ti ales sã creati.

Blossom: Cum? Chiar energiile noastre mai joase ? Credeam cã avea mai multã legãturã cu energiile mai Înalte, care vin si provoacã deranjuri, pe cînd cele joase pleacã.

Federatia de Luminã: Amintitivã MEREU aceasta. VOI ati creat aceastã Lume Nouã (New World). Am vorbit mereu despre aceasta. Energia este o formã care poate fi mutatã si re-mutatã. Însã este nevoie sã ai o minte si un carácter puternic, pentru a putea “continua în top “. A fost pentru A FI aceasta, cã rãzboinicii Luminii fuseserã alesi. Voi...fiecare dintre voi care o aveti în voi...aceastã fortã. Aceastã putere care învinge vibratiile mai joase, si care luptã pentru “ vietile voastre “!
Multi sunt desamãgiti... pentru cã “ unde se aflã “, nu este unde asteptau sã se gãseascã.

Blossom: Bine, cred cã este deoarece nu asteptam nici-o anuntare referitor la ceea ce puteam sã ne asteptãm. Tot ceea ce fusese mentionat, era aceastã Lume Nouã, cãtre care cãlãtoream. Sã nu mã întelegeti gresit. STIU cã ne gãsim pe drumul sigur. Acum, detin o STIINTÃ mai profunda....cu toate cã mã gîndesc, cã sunt un pic ne-înteleasã ! Dar... sã trãiesti în aceste vremuri pe Pãmînt, este ca si cum ai sta pe o sanie ! De multe ori mã uit la stele si vã zic : ‘Veniti voi aici jos, si experimentati !’

Federatia de Luminã : Si noi te ascultãm. Dar nu putem. No este pozitia nostrã. Dar putem sã fãcem cît de bine stim, ca sã vã ajutãm.

STIM ÎNCOTRO VÃ ÎNDRUMATI !

Stim cã totul este bine.

STIM CÃ TOATE MERG PE ROATE !...si vã cerem ca în interiorul FIINTEI VOASTRE...în esenta de ceea ce cu adevãrat SUNTETI...SÃ ACCEPTATI ACEASTA...si cã din acest motiv deasemenea O STITI.

Blossom: Si în orice loc din mine....accept aceasta. Numai cã existã putine dovezi...în exterior.

Federatia de Luminã: Însã este în interiorul vostru cã suntem interesati. Deoarece datoritã începutului din interior, cã exteriorul ia fiintã. Dragi prieteni, lãsati sã plece ceea ce pare cã este. Aduceti (doar) ....ceea ce STITI cã este ADEVÃRUL.

 Cînd fiecare individ î-si recunoaste ‘ ADEVÃRATUL Eu ‘ …care este aceastã STIINTÃ profundã, în interior…atunci vã cerem sã mentineti acest lucru…chiar dacã restul alunecã cu toatã viteza pe drumul scufundãrii…agãtati-vã de STIINTA care…în lumea dualitãtii voastre…cu cît mai profund vã veti scufunda…cu atît mai sus vã veti înãlta.


Blossom: Ceea ce devine atunci, cam preocupant. Cãci de cîte ori mã Înãltesc, …înseamnã cã viitoarea coborîre a mea, o sã fie si mai profundã, ca sã se opunã înãltimii înfricosetoare pe care deabea o experimentasem ?

Federatia de Luminã: NU. Nu înseamnã aceasta. Cãci este unde se forjeazã forta caracterului tãu. Da ! exista opusul în TOATE lucrurile. Este legea planetei voastre. Însã voi... fiind Fiinte de Luminã, care acoperã un corp omenesc, ati venit aici ca sã schimbati aceastã situatie. Cãci este ‘ timpul ‘ ca dualitatea sã fie lãsatã în urmã. Si-a servit scopul. Cu cît mai mult vã incorporati Eu-l vostru mai “ Usor “...în aceste zile... mai putin veti cãdea pradã ‘ umbrelor ‘. Însã controlul acestei situatii...vã apartine.

Blossom: Si este din aceastã cauzã cã eu vã spun...’ veniti aici jos si experimentati ‘. Cu tot ceea ce este ‘ aruncat ‘ peste noi, sub forma de produse chimice negative si periculoase, ca  sã fim controlati...cîte o datã ne simtim slãbiti (fãrã putere) de toate acestea. Nu întotdeauna sunt sigurã cã STIU CINE este adevãratul meu Eu, si cum ar fi viata....hai sã o punem în aplicare !.

Federatia de Luminã: Am spune-o invers. În fiecare dintre voi exista FIINTA VOASTRÂ DIVINÃ. O scînteie din ADEVÃRATUL EU DIVIN al vostru. Nu existã nici un produs chimic, sau venin, sau chiar descãrcãturi de vibratii mai joase, Pe care Eu-l Superior al vostru , sã nu poatã sã-l atace. Cum poate ?

EU-L DIVIN AL VOSTRU ESTE LUMINA.

Fãrã forma omeneascã a voastrã...cînd vã libertati de ea...SUNTETI LUMINÃ. ASTA SUNTETI. Nu vã permiteti gînduri ca: ‘ asta este foarte greu ‘ ...contra-balansati cu gînduri ca: ‘ Asta este asa de usor ‘ !

Blossom, avem stiintã de un nou proiect, care este pe cale de a fi construit cu prietenul cu care rîzi mult...si care se cheamã ?

Blossom: SCHIMBÃ-TI ATITUDINEA , IUBIRE !

Federatia de Luminã: Precis ! Si crezi cã este doar un capriciu ? Clar cã nu. Cãci despre aceasta este vorba. Drumul suav catre Lumea Nouã este tot în acest fel.

A-TI SCHIMBA ATITUDINEA pentru/ si în TOATE lucrurile....Sã gãsesti fericire în TOATE lucrurile...A DESCOPERI LUMINÃ în TOATE lucrurile. ESTE ACEASTA PE CARE O DORITI CU TOTII, NU-I ASA ?

Blossom: Desigur ! Însã noi humanii “ luptãm “ cu aceasta în multe privinte.

Federatia de Luminã: SCHIMBÃ-TI ATITUDINEA, IUBIRE !

Blossom: Nu întotdeauna esti dispus sã gãsesti forta pentru a o face.

Federatia de Luminã: Dar nu înseamnã cã nu o poti face. Iubite suflete...nu vã descurajati. Existã atîta fericire care vã asteaptã, si energii MAI SUAVE si LUMINOASE.

Vorbisem anterior, referitor la faptul cã, atunci cînd v-ati fãcut voluntari...STIATI cã asa se va întîmpla. STIATI unde aveati sã vã introduceti. STIATI la ce veneati, de ce erati voluntari, si pentru ce a-ti fost de acord sã veniti. Pentru cã STIATI cã aveati forta necesarã , ca sã îndepliniti misiunea voastrã.

NIMIC NU S-A SCHIMBAT.

Veti termina misiunea voastrã - SUNTETI în curs de a o complecta !

Tot ceea ce experimentati face parte din ea. Cînd veti STII...cînd veti accepta...vã va fi mai usor de spus…Bine…am înteles !. CÎND VETI STI CÃ CUNOASTETI ! Cãci ...acceptarea permite fluxul evenimentelor.

Blossom...chiar cînd esti “ în groapã “ tu nu gãsesti motive de cîteva surîsuri , sau rîsete în tine , datoritã felului cum te simti...pentru cã ‘ nu esti tu ‘ ?

Blossom: Ba da, gãsesc.

Federatia de Luminã: Aceasta dorim sã vã demonstram. Voi vã recunoasteti “ excursia”. Aceastã sectiune de drum este destinatã sã lase sã plece “ vechile obisnuinte “... vechiul “ Eu “ al vostru...si Eu-l vechi nu va renunta fãra sã lupte.

Blossom: De ce nu ? Dacã stie cã este pentru propriul bine al meu ?

Federatia de Luminã: Pentru cã “ vechiul Eu “ al vostru a fost prins într-o lume care vã controla ! Acum, în aceastã sectiune de la mijloc...în acest plan intermediar…este în curs de dezvoltare noul Eu.

Analogia cea mai simplã este aceea a sopîrlei. Ea se simtea “ acasã “ fiind ce era. Doar atîta stia. Fãcuse totul în acea fazã a vietii/ existentei sale. Dupã aceea....LUCRURILE SE SCHIMBARÃ ! Pe neasteptate, s-a aflat într-o ’ fazã diferitã ‘. Poate cã nu stie exact ceea ce se petrece...însã...aici se aflã…în aceastã fazã de sine-proprie. Tot ceea ce poate facã este ‘ sã stea acolo ‘...Nestiind în mod exact ce se va întîmpla ca urmare...sau, într-adevãr cum. sau în ce se va transforma. Însã cu ACCEPTARE si RÃBDARE, STIIND cã TOTUL ESTE ASA CUM TREBUIE SÃ FIE...cu mult înainte de...cînd totul este în aliniere corectã cu totul...cînd vre-o miscare si efort este necesar... Ea apare ca fiind FIINTA cea mai frumoasã  înaripatã...Care poate sã zboare !!!!!!

O TRANSFORMARE TOTALÃ

DIN VECHI ÎN NOU.

Însã....trebuie sã o spunem...fiind mereu acelasi Suflet...cãci întotdeauna a fost (acelasi)...si mereu va fi.

Blossom: Multumesc pentru explicatie. Aceste cuvinte care însufletesc, mã vor ajuta si pe multi.

Asi dori sã-mi ‘ schimb ‘ energia acum (chiar), dacã se poate. Ultima datã cînd a-ti vorbit despre voi, a-ti folosit termenul ‘ NOI SUNTEM ‘. Cineva a întrebat dacã asta înseamnã, cã din acest motiv, voi sunteti prezenta sau energia ‘ I AM ‘ ( Eu Sunt).

Federatia de Luminã: Însã stii cã vom rãspunde cã voi toti sunteti energia ’ I AM ‘. Este vorba de Eu-l vostru Superior. Vorbim de nivele diferite de vibratii. Cãci totul este compus dintr-un...anumit nível de vibratie. Astfel am spune cã ‘nivelul nostru de vibratie ‘ face parte dintr-o ILUMINARE, care este...cum sã zicem ?...de calibru Înalt. Noi nu am avut experienta ‘ densitãtii ‘ Pãmîntului (planetei). Aceasta poate sã producã deranjuri cu ‘ nivelul ‘ fiecãruia...pe planetã, si în afarã de ea.

Blossom: Puteti sã explicati mai amãnuntit ?

Federatia de Luminã: Densitatea Pãmîntului, care afost stabilitã, poate sã ‘ pãteze ‘ fiinta cuiva, si sã-si lase marca. Cînd un suflet pãrãseste spirala Pãmîntului, pentru eliberarea propriului suflet...poate lua putinã vindecare, pentru a fi purificat de aceste ‘ mãrci ‘. ‘ Mãrcile’ nu îi fuseserã destinate initial...însã, prin alegerile constiente ale omului...în asta s-a transformat.

Cu toate acestea...TOTUL ESTE ÎN SCHIMBARE.

ACEASTÃ LUME NOUÃ PE PÃMÎNT....ÎN VIBRATIA SA CEA MAI ÎNALTÃ, NU VA PUTEA FI ASTFEL.
CÃCI CÃLÃTORITI CU TOTII SPRE O LUME NOUÃ.

O lume care nu va putea sã-si lase pata, sau marca, pe fiintã...pentru cã nu va exista nimic în acestã lume cu aceastã vibratie (joasã). Nu va exista  nimeni si nimic care sã aibã dorinta de a face aceasta.

ÎNÃLTATI-VÃ FIINTELE  VOASTRE.

ÎNÃLTATI-VÃ GÎNDURILE  VOASTRE.

ÎNÃLTATI-Và VIBRATIA  VOASTRà !

Sã nu vã simtiti derotati pentru cã una din Navele Mame ale noastre, nu a planat peste clãdirea cea mai importantã a voastrã !!

ACEASTA SE APROPIE.

SÃ O STITI.

CONTINUATI, IUBITI FRATI SI SURORI AI LUMINII.

Înaintati cu curaj STIIND cã totul se apropie, si cã asa va fi.

CÃ TOTUL SE APROPIE , SI CÃ ASA VA FI.

Si între timp….ÎNTÃRITI-VÃ….ILUMINATI-VÃ…PE VOI SI PE TOTI .

NOI SUNTEM CU VOI.
.....

Blossom: Cred cã au plecat !
.....

Blossom: Foarte recunoscãtoare (vã sunt), si pe curînd. (deci)Înainte si în sus si cîteodatã, lateral !!!!!!!!!!!!
 
Ah ha … 11.11de dimineata. Ce orã splendidã.!


 Translator: Florika
terra galactica

sorin

WANDERER OF THE SKIES            

WANDERER OF THE SKIES            
în limba română

AND YOU AND I

David Wilcock translations

Messages of Love and Light

Messages of Love and Light
în limba română

LIGHT EYE - TRIBUT TO AN UFO WATCHER

FREE PAGES

SHELDAN NIDLE

SHELDAN NIDLE
în limba română

March of Millions

SALUSA BY MIKE QUINSEY

SALUSA BY MIKE QUINSEY
în limba română

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
în limba română

MONTAGUE KEEN

MONTAGUE KEEN
în limba română

GREG GILLES

GREG GILLES
în limba română

Petition

Dezvãluirea pe deplin a prezentei ET pe Pãmînt, de cãtre Guvern

Full government disclosure of ET presence on Earth

https://secure.avaaz.org/en/petition/Full_government_disclosure_of_ET_presence_on_Earth_now/?cHQipcb

De ce este important

Prezenta de civilizatii extraterestre pe Pãmînt si în jurul lui, a fost declaratã public de sute de martori în prima mînã, inclusiv oficiali militari, astronauti si piloti de aviatie civilã.

A fãcut obiectul unei acoperiri timp de mai mult de 60 de ani, de acord cu mãrturiile date de aceste persoane, fãcute publice în cadrul Proiectului Dr. Steven Greer, si al documentarului recent, SIRIUS, precum si prin Audierea Cetãtenilor despre Dezvãluire=Audientele cetãtenilor despre Divulgare, care a avut loc în National Press Club, în Washington DC, în Aprilie/Mai 2013.

Aceastã ascundere(acoperire), folosind dezinformarea mediaticã si farsele, a împiedicat Omenirea de la un contact deschis cu cetãtenii galactici binevoitori si foarte avansati, capabili sã facã cãlãtorii interstelare, mai rapide decît viteza luminii. În acest sens, liderii mondiali au privat aceastã planetã de tehnologii de propulsie si energie avansate, care puteau sã fi transformat complect civilizatia omeneascã, ridicîndo-a la un nível înalt de bunãstare globalã, inter-relationamente si sãnãtate ambientalã, cu care foarte putini pot chiar visa.

Planeta noastrã, poate doar, sã se îndrepte cãtre o crizã mai profundã, sub controlul complexului militar-industrial, si al corporatiilor de combustibile fosile, care trag de sforile guvernului, prin alternative întîrziate, care puteau duce la nãruirea puterii lor, împreunã cu cabala de interesse investite.

Recunoasterea deschisã de cãtre guvernele de pe Pãmînt, a popoarelor extraterrestre avansate, este pasul necesar, pentru a începe urmãtorul capitol al Umanitãtii, si al planetei noastre. Claritatea este vitalã, în cazul în care Umanitatea se va conecta cu succes cu ET, si se va apropia cu bunãvointã, diferentiatã în prezent, prin reprezentarea comunicatiei mass-media, de cãtre entitãtile negative, sau agentiile omenesti posibile, care utilizeazã nave în scopuri de energie inversã, cu obiective necunoscute. Lipsa de transparentã, creeazã confuzie, si un potential pentru actiuni distructive.

Trebuie sã luãm o atitudine de compasiune si libertate ACUM, si sã chemãm Natiunile Unite si toate guvernele lumii, pentru a da un pas înainte, a recunoste adevãrul contactului binevoitor cu Pãmîntul, si sã începem sã ne angajãm în mod deschis cu vecinii nostrii galactici, pentru a vindeca lumea noastrã.


https://secure.avaaz.org/en/petition/Full_government_disclosure_of_ET_presence_on_Earth_now/?cHQipcb