Followers

PUTIN
2017.07.08 - Putin Conference after G20 Summit - RO from Roberto Petitpas on Vimeo.BOTH VIDEOS AVAILABLE IN ENGLISH,FRENCH, ROUMANIAN, AND PORTUGUESE


I DECREE

vineri, 19 aprilie 2013

17:04:2013


Federatia de Luminã canalizatã de cãtre Blossom Goodchild

BLOSSOM

Aprilie 17, 2013


Blossom: Bunã ziua! Bine, în ultimul timp nu prea m-am simtit bine ...însã azi MÃ SIMT mult mai bine, si din cauza asta m-am gîndit cã ar fi bine sã îcercãm sã conversãm, pe cît timp o reusesc. Cîteva persoane m-au întrebat, dacã ne vom integra cu voi în timpul acestei vieti ...(nu stiu dacã au 75 de ani sau 15... cred cã nu asta ar face deosebirea), însã cu sigurantã întelegeti care-i punctul fulcral al întrebãrii ?   
                           
Federatia de Luminã: Fi bine-venitã, asa ca si felul tãu vesel de a fi. Am rãspunde la întrebarea ta cu un clar “ da”. În anii viitori, schimbãrile pe care le veti gãsi, vor fi fenomenale, si peste tot. Cu cît mai mult sufletul se învãlmãseste cu vibratiile mai înalte, cu atît mai repede “ planurile “ , vor sosi.

Blossom: Dar …nu va trebui sã asteptãm ca un anumit percentaj de “oameni “ sã se trezeascã? Multi cred cã rãmîn în urmã din aceastã cauzã.

Federatia de Luminã: Însã cum energiile se înaltã si rãmîn ...deasemenea, multi altii SE VOR trezi. Multi, au ales acum, sã se trezeascã. În special din luna Decembrie. EI SIMT nevoia de a se exprima într-un mod deosebit, si lucrurile care înainte erau “ înafarã de radarul lor “ încep sã-i intereseze, si fiecare la timpul sãu, va întelege.

Ceea ce fiecare individ trebuie sã accepte este rãsucirea dualitãtii. În aceastã fazã este într-o pozitie înaltã si asa, multi se simt “ rupti “...si asa de deprimati. Sugestia noastrã este sã continuati cu “ fluxul “. Nu luptati, nici negati acest fapt ...acceptati-l pur si simplu. Pãstrati-l în cunoastrea sufletului vostru, pentru cã el (sufletul) face parte din plan. Deasemenea vã sugerim, cã existã  subiecte care sunt de interesul tuturor, de exemplu – cum sã vã cimentati (uniti) diferitele feluri în FIINTA voastrã.

Blossom: Despre ce feluri vorbiti ?

Federatia de Luminã: Modurile de control si întelegere. Modurile de zel si aplicare. Felurile de  a recupera controlul. Cu cît mai mult vã esfortati sã stabiliti în felul vostru de a fi, felurile LUMINII ... felurile ADEVÃRULUI ...felurile care VÃ AJUTÃ CA SÃ VÃ SIMTITI BINE ...felurile CARE VÃ FAC SÃ SIMTITI CÃ SÎNTETI PE CALEA ADEVÃRATÃ ...deci, cu cît mai puternic va deveni EU-l vostru, si în aceste TIMPURI NOI ...aceste ENERGII NOI ...veti vedea cã fãcînd-o ...veti ajunge la stelele care simteati cã erau asa de departe de voi.

Cînd veti învãta sã acceptati, integrarea energiilor voastre mai înalte “ miscîndu-se “ ...cu sigurantã cã veti rãmîne surprinsi vãzînd “CE ATI DEVENIT “.

Blossom: Înteleg despre ce vorbiti. În acest moment sunt constientã de cã “ aceea în ce mã esfortez sã devin “ are un motiv de a fi, totul are un motiv de a fi, si cînd ajung dincolo...voi deveni sufletul pe care îl creez, trecînd prin aceste experiente. Existã CUNOASTEREA care ne ajutã sã ne înãltãm…cu toate cã semnalele indica o altã directie... suprafata.

Federatia de Luminã: Chiar asta este, Blossom. Tot ceea ce experimentezi ...tot ceea ce multi sunt în curs de a experimenta...este cu CU ADEVÃRAT doar matéria la suprafatã.

Blossom: Într-adevãr ? … Spuneti-mi-o pe fatã ! Pentru cã ceea ce am experimentat în ultimul timp, mi se pãrea cu adevãrat profund ...un tip de “ noapte întunecatã a sufletului " ...nu PARE A FI, deloc, suprafata.

Federatia de Luminã: Ti-am sugeri cã “ a sosit “ dinãuntru, si cã esti pe cale de a avea o demonstratie finalã de cum  “ esti capabilã sã te mentii “. 

Blossom: Însã agãtîndu-mã cu toatã forta ! 

Federatia de Luminã: Nici atîta. Cãci de unde vine...mintea voastrã SIMTE ca si cum ati fi venit de pe o retea, sau dintr-o origine mai profundã.

Blossom: Retea? Nu sunt sigurã cã reusesc sã înteleg sensul acestui cuvînt.

Federatia de Luminã: Pentru cã, suflet iubit.....

ESTE OCAZIA CÎND VÃ ELIBERATI DE TOT CEEA CE NU VÃ MAI ESTE DE FOLOS. Nu-i adevãrat cã multe lucruri s-au adunat de-alungul timpului, referitor la subiecte, senzatii si insulte, care v-au marcat profund ?

Blossom: Cred cã da. Dar cred ca si altii ...cã am depãsit multe dintre aceste “ traume “...zicînd asa, în lipsa altui cuvînt.

Federatia de Luminã: Si ati reusit ! Hai sã o luãm din alt punct de vedere. Voi ati lucrat (cu problemele) la un nível profund-interior, si ele s-au îndepãrtat mai adînc în voi...sau la marginea exterioarã, dacã preferati. “Apar“ din cînd în cînd...si vã pot lua prin surprindere...pentru ca voi credeati cã le lãsaserã-ti sã plece.

Si asta vrem sã demonstrãm cînd spunem cuvîntul retea (networking). Cãci este ca si cum  fiecare dintre “ mustrãri “ ... fiecare “ rest “ sau experientã care a lãsat o cicatrice cu care aveti de furcã...sã stea acum la suprafatã si spînzurate de pretioasa voastrã viatã. Este ca si cum ar fi  “ interconectate “, cu scopul de  a  “ cîstiga fortã “, cãci ele stiu cã sunt pe punct de plecare....pentru întotdeauna.

 Si din cauza asta, multi se simt cum se simt. Înaltele energii care pãtrund în atmosfera voastrã, si cu adevãrat, în FIINTELE voastre, sunt STRICTE, si le aratã (lor) foarte clar cã si-au “ servit scopul “ si ca acum a sosit ora sã plece. Depinde de fiecare individ în parte, de cît timp doreste sã prelungeascã “ plecarea “.

Blossom: Ce sugerati pentru a accelera procesul ? 

Federatia de Luminã: Asa cum spusesem anterior:
SPRIJINITI-VÃ PE FIINTELE VOASTRE CARE STITI CÃ SERVESC. 

Nu au venit pe aceastã planetã, numai pentru a servi planeta...însã Da ! pentru a vã servi pe voi proprii.

A SERVI PE SINE ÎNSUSI, ÎNSEAMNÃ A SERVI TOTALITATEA (întreaga planetã).

Puteti SIMTI înãuntrul vostru SCHIMBAREA...si ca în ORICE SCHIMBARE, existã un punct intermediar. Este plin de vîrtejuri de aer si individul nu stie...cînd este apucat (de cãtre vîrtej)...si cînd va fi lãsat ( la pãmînt).

Tot ceea ce vã cerem, este ca sã vã agãtati de STIINTA care existã în interiorul vostru. Aceastã CUNOSTINTÃ...care cu toate cã, cîteodatã, confundã “ materia de la suprafatã “....pe de altã parte....vã serveste ca o mãnusã !

Cu trecerea timpului...veti vedea schimbãrile “ voi singuri “. Ele vor deveni vizibile si transparente. Nu va fi, asa cum este acum.

VA FI MULT MAI USOR......de înteles. 

Blossom: Înteles ...ce ?

Federatia de Luminã: Unde vã aflati. Unde mergeti. De unde ati venit.

Iubite suflete, care veniti de atît de departe. Cel putin dacã ati avea ca humani, mijloacele sã “ vedeti în urmã “, si sã vedeti de cît de departe veniti.

Blossom: Dar, mã întreb pe mine însã-mi, dacã noi am putea...în calitate de o constiintã...nu ne vom simti complect rusinati ?

Federatia de Luminã: Nu. Pentru cã AVEATI SÃ ÎNTELEGETI din ce cauzã.

Blossom: Din ce cauzã rãzboiul, foametea si ura ? Astãzi chiar a explodat o bombã în América...îndividul putea sã gîndeascã  - “Înãltare ?...da, pãi sigur ! “

Federatia de Luminã: Da ! … aveati sã întelegeti  ‘de ce-ul’ acestor lucruri. Aveati sã vedeti parcursul pe care l-ati fãcut ( si pe care încã îl aveti de fãcut)...ca un tablou mai extins. Nimic nu existã, care sã nu aibã un motiv.

 Blossom: Este un pic cam greu de înteles.

Federatia de Luminã: Însã asa urmeazã ...un sezon  dupã alt sezon. Fiecare actiune are o consecintã, care conduce la altã actiune. Asta unde vã duce…cãci fiecare actiune se adaugã la fiecare consecintã...si este astfel cã voi învãtati sã DEVENITI CINE SUNTETI.

Repetãm, din nou...cã “ TOTUL ESTE ASA CUM TREBUIE SÃ FIE “...si cã  “ NU TOTUL ESTE CEEA CE SE PARE “.

Blossom: Accept ...dar, puteti ...pentru a ajuta ...sã ne dati un exemplu motivant ?

Federatia de Luminã: Ti-am arãtat un pion (de învîrtit). Cînd este oprit ...ti se pare cã este“ un lucru “. Însã pune-l în miscare, si “ se pare “ cã este altceva. Este acelasi lucru, dar pare a fi douã lucruri complect diferite, în functie de actiunea la care este supus.

Blossom:  Cum STIE fiecare, care este ADEVÃRUL acestui lucru ? Care este  “ aparenta “ care nu este ?

Federatia de Luminã: Niciuna.

Blossom: Batem pasul pe loc !  Unde-i Valium-ul ?? 

Federatia de Luminã: Vezi !...par a fi ambele ...pentru cã ambii sunt pioni ...problema este cã ...este actiunea care ia precedent. E STIUT cã un pion este de învîrtit ... este functiunea lui ...dar cînd este pe loc (oprit), deasemenea este CUNOSCUT ca fiind un pion.

Blossom: Iartã-mã ... dar nu am nici ce-a mai micã ideie despre ce vorbesti. Întradevãr, nu este un “ bun exemplu “ pentru întrebarea pe care ti-am pus-o.

Federatia de Luminã: Oh !, da !, clar cã face.

Blossom: Atunci, te rog explicã-mi ...cãci nu reusesc sã vãd.

Federatia de Luminã: Exact. Nu reusesti sã vezi ... Nu totul este asa cum “pare “.

Blossom: Fiind onestã ...trebuie sã o las asa cum a cãzut ! ...

Poate alte persoane cînd vor citi, vor întelege analogia ..., însã cu cît mai mult încerc, mai putin reusesc (sã înteleg) ...pentru cã confuzia meã î-mi acoperã liniile. Am învãtat sã fac asta timp de ani (întregi) ...în alt mod, dar nu vine nimic si râmîn frustratã.

Federatia de Luminã: Atunci lãsãm acest “ articol “ aici , asa cum sugerezi ...cu toate cã stim cã are sens.

Blossom: Bine. Poate îl voi întelege mai tîrziu.

Federatia de Luminã: Iubite suflete ...nu vã pierdeti din vedere obiectivele. Pluteste o dezamãgire în aer ...dar sunteti voi, acei, care o puteti destrãma. Voi, (numai), vã puteti elibera de asta.

NU RÃMÎNETI SCLAVII EI !

PRELUATI CONDUCEREA !

FITI LA COMANDÃ.

RE-LUATI CONTROLUL.

 Cãci cînd veti face ... asa cum o faceti ...forta voastrã, cunoasterea si întelegerea revin.

CONTINUATI SÃ ÎNAINTATI. 

Vã oferim încurajãri si motivãri ...

Vorbiti cu noi, în toate orele stãrilor voastre de spirit (momente bune si rele). Conectati-vã cu noi. Cu multi ani în urmã, pe planeta voastrã ...nimeni nu ar fi putut concepe comunicatia prin telefon ...vedeti cum ati avansat, cãci acum puteti vorbi, fatã în fatã, prin intermediul unui vizor. Pentru asta ... SÃ STITI cã nu va lipsi mult timp, ca sã putem sã ne conectãm, în felul cel mai dorit pentru a începe ...si am spune-o, cã este prin telepatie ... pe moment.

Multi sunt asa de iscusiti în a vorbi cu noi si a primi informatii ...nu vã descurajati ...Spunem , din nou, TOTUL ESTE ASA CUM TREBUIE SÃ FIE ...si NU TOTUL ESTE ASA CUM SE PARE. 

Blossom: Este mai bine sã lasi soarecele ãsta astãzi !

Federatia de Luminã: SUNTETI IUBIRE.

DACÃ ATI FI TOTUL CÎT STIATI SI NIMIC MAI MULT …STIATI TOTUL

Blossom: Simt cã este sfîrsitul sesiunii. Multumesc, prieteni. Este bine sã fi conectat, în ocaziile acestea ...cu toate cã tulburate !

Federatia de Luminã: SIMTITI IUBIREA NOASTRÃ PENTRU FIECARE DINTRE VOI ...ÎNTR-ADEVÂR NE GÃSIM LA DISTANTÃ DE O RESPIRATIE.


 Translator: Florika

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

terra galactica

sorin

WANDERER OF THE SKIES            

WANDERER OF THE SKIES            
în limba română

AND YOU AND I

David Wilcock translations

Messages of Love and Light

Messages of Love and Light
în limba română

LIGHT EYE - TRIBUT TO AN UFO WATCHER

FREE PAGES

SHELDAN NIDLE

SHELDAN NIDLE
în limba română

March of Millions

SALUSA BY MIKE QUINSEY

SALUSA BY MIKE QUINSEY
în limba română

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
în limba română

MONTAGUE KEEN

MONTAGUE KEEN
în limba română

GREG GILLES

GREG GILLES
în limba română

Petition

Dezvãluirea pe deplin a prezentei ET pe Pãmînt, de cãtre Guvern

Full government disclosure of ET presence on Earth

https://secure.avaaz.org/en/petition/Full_government_disclosure_of_ET_presence_on_Earth_now/?cHQipcb

De ce este important

Prezenta de civilizatii extraterestre pe Pãmînt si în jurul lui, a fost declaratã public de sute de martori în prima mînã, inclusiv oficiali militari, astronauti si piloti de aviatie civilã.

A fãcut obiectul unei acoperiri timp de mai mult de 60 de ani, de acord cu mãrturiile date de aceste persoane, fãcute publice în cadrul Proiectului Dr. Steven Greer, si al documentarului recent, SIRIUS, precum si prin Audierea Cetãtenilor despre Dezvãluire=Audientele cetãtenilor despre Divulgare, care a avut loc în National Press Club, în Washington DC, în Aprilie/Mai 2013.

Aceastã ascundere(acoperire), folosind dezinformarea mediaticã si farsele, a împiedicat Omenirea de la un contact deschis cu cetãtenii galactici binevoitori si foarte avansati, capabili sã facã cãlãtorii interstelare, mai rapide decît viteza luminii. În acest sens, liderii mondiali au privat aceastã planetã de tehnologii de propulsie si energie avansate, care puteau sã fi transformat complect civilizatia omeneascã, ridicîndo-a la un nível înalt de bunãstare globalã, inter-relationamente si sãnãtate ambientalã, cu care foarte putini pot chiar visa.

Planeta noastrã, poate doar, sã se îndrepte cãtre o crizã mai profundã, sub controlul complexului militar-industrial, si al corporatiilor de combustibile fosile, care trag de sforile guvernului, prin alternative întîrziate, care puteau duce la nãruirea puterii lor, împreunã cu cabala de interesse investite.

Recunoasterea deschisã de cãtre guvernele de pe Pãmînt, a popoarelor extraterrestre avansate, este pasul necesar, pentru a începe urmãtorul capitol al Umanitãtii, si al planetei noastre. Claritatea este vitalã, în cazul în care Umanitatea se va conecta cu succes cu ET, si se va apropia cu bunãvointã, diferentiatã în prezent, prin reprezentarea comunicatiei mass-media, de cãtre entitãtile negative, sau agentiile omenesti posibile, care utilizeazã nave în scopuri de energie inversã, cu obiective necunoscute. Lipsa de transparentã, creeazã confuzie, si un potential pentru actiuni distructive.

Trebuie sã luãm o atitudine de compasiune si libertate ACUM, si sã chemãm Natiunile Unite si toate guvernele lumii, pentru a da un pas înainte, a recunoste adevãrul contactului binevoitor cu Pãmîntul, si sã începem sã ne angajãm în mod deschis cu vecinii nostrii galactici, pentru a vindeca lumea noastrã.


https://secure.avaaz.org/en/petition/Full_government_disclosure_of_ET_presence_on_Earth_now/?cHQipcb