Followers

PUTIN
2017.07.08 - Putin Conference after G20 Summit - RO from Roberto Petitpas on Vimeo.BOTH VIDEOS AVAILABLE IN ENGLISH,FRENCH, ROUMANIAN, AND PORTUGUESE


I DECREE

miercuri, 26 iunie 2013

05:06:20135 Iunie, 2013


Blossom: Iatã-ne din nou ! Bunã ziua tuturor ! Astãzi as dori sã prezint o altã întrebare de la un membru al echipei de traducãtori. Am încredere în mine ...  pentru cã într-o anumitã mãsurã, si împingînd frontierele mele ... însã este bine sã o faci, si bine pentru toatã lumea ! Ok ... sã începem ... Care este adevãrata explicatie a existentei raselor si limbilor diferite, pe planeta noastrã ? E rîndul vostru.

Federatia de Luminã: Te salutãm cu dragoste, si acceptãm întrebãrile care au fost fãcute. Putem începe, recunoscînd cã, prin intermediul acestor conversatii, întelegem cã interesul asupra unor astfel de probleme, îi permite “ Eu-lui “ sã aparã în prim-plan, si în acelasi timp, îi permite Ego-ului (pãcatului/defectului), sã se retragã. Este extrem de satisfãcãtor sã “  vezi “ în interiorul energiei fiecãruia.

Deci ... persoana ar dori sã stie pozitia exacta a “ nevoii “ de a se exprima ...  în cuvinte ... si am spune în limbi diferite ?

Asa cum vã puteati astepta ... este cã, în multe alte planuri, planete si vibratii ... nu este nevoie de astfel de lucruri. Cuvintele sunt superficiale, în interpretarea lor, fãcutã de cãtre individ. Si cu toate cã, se poate gîndi, cã se reuseste a atinge “ sensul“ ... de-alungul timpurilor, mult a fost “  nivelat “ ... astfel încît, cuvîntul pronuntat care exista înainte ... si-a pierdut mult din “ energia “ sa.

Initial, era “ sunetul “ prin intermediul Luminii, care propunea un “ obiectiv “ interesant de comunicare. Exprimînd pura IUBIRE .. Lumina care emana ... prin desenul Divinului, avea sã producã în mod automat o“ vibratie de bîzîit  “. Asta ... la începutul limbajului, era pur si simplu un sunet care emana dintr-un suflet si “ lansa în afarã “ ceea ce SIMTEA. Nu era o vorbire “ cu intentie “ ... cu toate cã era naturalã. A construit, pur si simplu, o viatã proprie. Foarte asemãnãtoare cu sunetul unei brize, sau fosnetul frunzelor. Ambele au un sunet propriu care “ este al lor “ ... spre deosebire de “ acel produs de ele “.

Blossom: Puteti lãmuri, care este diferenta ?

Federatia de Luminã: Cînd cîntã o pasãre ... chiar cînd tace ... ar avea un sunet vibrant care vine de la ea ... TOATE AU. Chiar atunci cînd nu vorbesti ... existã instrumente care pot mãsura cîmpul tãu de vibratie. Acestã exprimare se modificã, depinzînd de “ energia “ fiecãruia, la un moment dat. Persoana are un discurs inferior, dacã are gînduri si vibratii joase … comparate cu cele mai “ usoare “ … în densitate ... în cîmpul vibrator al bucuriei si al rîsului.  

Chiar tu, Blossom, ai spus cã-ti place sã asculti “ linistea noptii “ ... si totusi reusesti sã auzi “ bîzîitul “ care îi este inerent.

Blossom: Ok ... atunci ... cum se transformã în vorbire ?

Federatia de Luminã: Intrînd în sintonie cu intentia. A fost datã o cutie de você umanilor ... parte dintr-o experientã, pentru a se exprima într-un mod diferit. Multe “ specii “ nu au nevoie ... cãci gîndirea telepaticã este recunoscutã, de la unul la altul.
Multi dintre voi au auzit Limbajul Luminii. Un limbaj vorbit … am spune, de unele “ Fiinte din exteriorul lumii “ . Am sugeri, cã este o vibratie de multe sunete care este produsã, si chiar asa, nici mãcar nu are “ format de cuvînt “, care este livrat. Este un amestec de tonalitãti si de “ supra tonalitãti “, care dau origine unei expresii de Luminã … care este receptionatã de altii ca “ semnale “ ale vibratiilor.

Acesta este modul, în care a început limbajul.

Amintiti-vã, din nou, cã rasa umanã, a fost o experientã. Eram constienti de cutia de voce, care fusese datã pentru comunicarea prin sunet ... însã nu am fost NOI care am dezvoltat limbajul ... voi ati fost. Prin intermediul  expresiei sufletului.

La început, sa dovedit cã, din gurã, vor fi emise “ lungimi de undã “ automate ... care proveneau de la o SENZATIE a inimii. Este motivul, pentru care de multe ori vã spunem, sã urmati SENTIMENTUL / SENZATIA ... pentru cã, în decursul timpului, cuvintele sau dezvoltat într-o energie foarte inutilã, în cea mai mare parte a timpului.

Sã nu ne întelegeti gresit ... dezvoltarea expresiei sufletului si a inimii, are o frumusete interioarã, mare parte din ea ... cînd persoana ascultã CU ADEVÃRAT ... desi mult sa transformat într-un nível inferior de energie ... care, ar fi într-adevãr o ideie minunatã, sã fie îndepãrtatã de vocabularul vostru. 

Astfel, experienta sunetului transformîndu-se în expresia sentimentului“ sa dezvoltat, pe cînd locuiati de-alungul timpului pe planul de pe Pãmînt ... în unele cazuri.

Blossom: Si ceilalti ?

Federatia de Luminã: Au venit cu voi. Unele rase avansate au introdus anumite “ limbaje “, a altor sisteme ... cãci “ scrierea“  lor, si desenele lor simbolice, aveau coduri în ele ... care sunt de o semnificatie profund înrãdãcinatã.

Blossom: Care vor fi explicate în mod clar într-o altã zi ! Cred cã vorbiti despre “ Egipteni “ ? Poate despre Evrei ?

Federatia de Luminã: Din toate cîte putin.

Blossom: Deci ... cel putin dacã nu mã însel ... ne lãmuriti cã desi  “ noi, oamenii  “ suntem, un mod de viatã experimentalã ... am fost în mod clar ajutati de cãtre locuitori ai altor sisteme ... care au venit sã ne ajute. Asta a fãcut mereu parte din plan ?

Federatia de Luminã: Zîmbim ... pentru cã, desi existã PLANUL DIVIN GENERAL ... ceea ce este bine ca sã întelegeti, este faptul cã PLANUL ESTE, DE A CREA PLANUL. O experientã, în care natura cursului sãu, este determinatã de cãtre LIBERUL ARBITRU.

Blossom: Am simti cã voiati sã spuneti LIBERUL ... însã arbitrul divin ... este ceea ce mi-a pus creierul sã fiarbã ... sã mergem la alt subiect ... se poate ??

Federatia de Luminã: Desigur cã este LIBER si cu sigurantã este DIVIN TOTUL ... asa cum continuãm sã reiterãm, ESTE DIVIN ... chiar cînd nu putem vedea Divinitatea, sau sã SIMTIM Divinitatea acestuia.

Blossom: Stiu cã multi ar dori sã întrebe ... unde este Divinitatea, într-un sat care explodeazã în bucãti, sau în abuzul copiilor ... As putea mentiona mai multe lucruri ...

Federatia de Luminã: Si noi am spune-o “ Gãsiti-o “

Blossom: Vai ... Nu mã asteptam la acest rãspuns. Voi vreti sã ne spuneti prin inimile noastre ... sã gãsim IUBIREA ? Sau vrea sã însemne  “ a oferi  “ IUBIREA în aceastã situatie ? Sunt douã lucruri diferite.

Federatia de Luminã: Dar ambele sunt recomandabile.

Blossom: STIU cã a oferi IUBIREA, este o situatie de “ vibratie joasã “ ... însã  a gãsi de fapt IUBIREA în ea, este foarte diferit.

Federatia de Luminã: Dar asta este ceea ce vã cerem sã faceti.

Blossom: Cum ?

Federatia de Luminã: Acceptînd cã TOTUL este DIVIN. Nu poate fi altceva. Cînd alegeti “ sã investigati “ un eveniment special, oriunde pe planeta voastrã, este prin “ ego “, deoarece nu reusiti sã-l vedeti într-o perspectivã mai largã. Ca întotdeauna ... ne este greu sã exprimãm asta “ PRIN CUVINTE “.

 Însã spunem cã, dacã AVETI ÎNCREDERE ÎN CUNOSTINTELE VOASTRE ... SIMTIND pur si simplu cã existã IUBIREA DIVINÃ în TOATE LUCRURILE ... atunci aceastã CUNOASTERE ... desi confuzã, dacã permiteti gîndul ... sã ajungã prin cuvinte ... aceastã CUNOASTERE a ADEVÃRULUI, poate fi acceptatã de cãtre voi.

Blossom: Dar ... voi ati spus cã prin liberul arbitru, aceastã experientã a devenit oribil de gresitã ! Atunci, cum poate fi Divinã?

Federatia de Luminã: Este o întrebare bunã.

Blossom: Veti rãspunde ?

Federatia de Luminã: Desi poate pãrea ceva oribil ... sau “ dureros “ ... sau “ plin de urã “ ... sau “ frustrant “ ... sau  “ dezgustãtor “ ... ACEASTA ÎNCÃ ESTE IUBIRE ...Doar un nível diferit de vibratie de ceva spus ca “ o mare bucurie “ ... sau “ dînd pace “ sau “ de recunostintã “ ...

Cele douã fete ale aceleiasi monede, aratã cã a fost de un mare învãtãmînt, pentru toti ... Aceste “ iluzii  “, în mijlocul aceastei “ realitãti “, sunt de o mare cunoastere si iluminare.
Blossom: Atunci, cu respectul cuvenit ... cum a devenit oribil de gresit ?

Federatia de Luminã: Pentru cã, prin liberul arbitru ... sunt acei care sau pierdut în densitatea lui “ Satan “.

Blossom: Vai ! Voi nu ati mentionat niciodatã acest cuvînt înainte ... sã-mi amintesc ... si ajungînd pînã la mine, a trebuit sã fac o pauzã, pentru a vedea dacã vã “ sintonizez “ corect.

Federatia de Luminã: Într-adevãr o faci. Este intentia noastrã de a-l folosi. Este un cuvînt folosit ... si evocã imediat o fortã a întunericului, nu-i asa ?

Blossom: Da. Dar STIU, cã nu existã nici un diavol. Ei bine, acesta este ADEVÃRUL meu.

Federatia de Luminã: Si este un ADEVÃR ADEVÃRAT. A fost creat printr-un gînd ... asa cã, pentru unii diavolul este real. Dar numai dacã, persoana alege sã recunoascã faptul cã este o energie care existã. Este acelasi lucru cu totul. Aveti atît de multe credinte contradictorii ... pentru cã existã atît de multe gînduri pentru fiecare. Strada pe care fiecare o alege, pentru a merge pe ea ... are, din nou ... mult de vãzut cu liberul arbitru.

Blossom: Deci, atunci cînd spuneti cã unii sunt ceruti în densitatea lui Satan ... vrea sã însemne cã sunt  “ pierduti în întuneric “ ?

Federatia de Luminã: Clar cã da. Dar simtim nevoia sã o formulãm, în acest mod ... pentru a vã ajuta sã întelegeti mai bine cã “ lumea fiecãruia “, este creatã de cãtre modelul de gîndire al acestor persoane ... Desi locuiesc pe aceeasi planetã ... nu înseamnã cã perspectiva lumii este aceeasi ... depinzînd de alegerea gîndului. ... IUBIRE sau FRICÃ. 

Nu aveam în “ starea de a FI “, CUNOASTEREA cã IUBIREA, putea sã ajungã la astfel de alternative, despre ea însãsi. Dar ... prin acceptarea ...am devenit constienti de dinamicile interesante pe care le-a prezentat, si am înteles cã dualitatea avea mai multi reprezentanti ai ADEVÃRULUI, în interiorul MINCIUNILOR sale !

Blossom: M-am împiedicat de asemenea, în acest cuvînt. Minciuni ?

Federatia de Luminã: Deoarece ele sunt, de asemenea, de ajutor sufletului. A fi capabil sã distingi si sã discernezi ADEVÃRUL, de ceea ce nu este ...este o parte integrantã a cresterii persoanei. 

Blossom: Se pare cã ne-am abãtut de la cursul întrebãrii initiale …ceea ce se petrece de multe ori .. Dar puteti sã ne dati un rãspuns, înainte de a pleca …despre diferitele rase … culoarea pielii ... culturi, etc ? Cum, si de ce sau format ?

Federatia de Luminã: Am spune pe scurt, cã o mare parte sa dezvoltat printr-o progresie naturalã continuã. 

SIMTIM cã ar fi recomandabil, pentru a discuta acest lucru cu o altã ocazie, cînd nu vom fi la sfîrsitul convorbirii ... dar la început ...deoarece, creierul se poate rãtãci în acestã etapã ... si este mai bine pentru claritatea si prospetimea mintii, sã fie în ordine, atunci cînd vorbim despre asta.

Blossom: Ok …Bine … poate data viitoare. Multumesc mult …Î-mi plac foarte mult aceste conversatii …cu toate cã, ele cîistigã viatã proprie, si ne conduc pe cãi, pe care nu aveam intentia sã le colindãm. Cred cã este o poveste care nu se mai terminã niciodatã.

Federatia de Luminã: Dar adãugãm - “ SI AU TRÃIT FERICITI PÎNÃ LA ADÎNCI BÃTRÎNETI “.

Blossom: SFÎRSIT ! CU IUBIRE SI LUMINÃ SI MULTÃ RECUNOSTINTÃ PENTRU TOTI !Translator: Florika

marți, 25 iunie 2013

27:05:2013

Mai 27, 2013

Blossom: Bunã ziua. Multora le-a plãcut ultima voastrã comunicare. Astãzi, as dori sã pun o întrebare, dacã se poate ?

Federatia de Luminã: Sunteti toti bine veniti. Ar fi minunat, si suntem dornici de a explica ceea ce vrei sã întrebi.

Blossom: Oh, perfect. Deci, eu presupun cã stiti întrebarea mea. În ultima vreme, am observat mai multã frumusete în aer ... în copaci ... în stele si pe lunã noaptea, etc. în gîndurile mele mi-am dat seama cã, nu au devenit mai frumoase ... întotdeauna au fost astfel ... însã acum ... sunt capabilã sã pricep acestã frumusete, datoritã faptului cã “ m-am înãltat putin “. Este fantastic. Accept si are sens. Apoi am început sã mã gîndesc la aceastã “ hologramã “, în care ni s-a spus, cã eram introdusi. Dacã suntem pe cale de a ne ridica pînã la 5D ... atunci, cred cã nu va fi o hologramã ... deci, cum vom sti cã suntem în curs de “ a experimenta “ mai mult din 5D, atunci cînd ne uitãm la aceeasi hologramã din 3D, din care facem parte ? Are vreun sens ? Si de asemenea ... vã rog sã-mi rãspundeti, asa ca si cum ati fi pe cale de a explica unui copil de 8 ani, pentru cã nu am idee despre ce vorbesc ... De fapt, eu nu înteleg acest lucru de “ hologramã “... ÎN NICI UN FEL ! Multumesc.

Federatia de Luminã: De fapt ai ales un subiect, care poate confunda pe multi dintre voi. Si pentru a vã da o cunoastere, care va îmbunãtãti vietile voastre de fiecare zi, si simtim ca faza numãrul 1 a acestei explicatii ... este gata sã înceapã.

Blossom: Sunt numai urechi.

Federatia de Luminã: Însã ... voi nu sunteti ... Sunteti toti IUBIRE. Sunteti o expresie a IUBIRII, care trãieste o realitate, care nu este realã.

Blossom: Confuzia Nr.1 ! Este adevãratã pentru mine ... este tot ceea ce cunosc ...

Federatia de Luminã: Este ceea ce ati creat ... pentru voi. Însã, am spune ... care este supra stabilitã.

Blossom: Confuzia Nr.2 ! Explicatia voastrã va fi foarte dificilã ??

Federatia de Luminã: Numai dacã vei permite mintii tale sã se rãtãceascã pe drum. Asa cã, cu gratie vom “ aerisi “ ceva “ cunostinte “.

Cã Pãmîntul este o realitate, si în acelasi timp ... nu este. Întelegi ?

Nu existã NIMIC ALTCEVA DECÎT IUBIRE.

Din acest motiv, tot ceea ce este creat, este din IUBIRE.

Este o creatie a gîndirii. Ceea ce voi alegeti SÃ ÎNTELEGETI ca real ... ESTE O ADEVÃRATÃ INVENTIE A IMAGINATIEI VOASTRE. Nu exista altã energie, decît energia IUBIRII. Prin urmare, am spune cã  într-adevãr, nu existã nimic care sã fie REAL ... cãci existã doar IUBIRE.

Cunoasteti cã energia se transformã în materie. Nu este o noutate pentru voi. Deci ... vã sugerãm sã purtati acest gînd ceva mai departe, si sã vã imaginati cã tot Cosmosul este o iluzie. Deoarece a fost creat de gînd, pentru a “ experimenta “ IUBIREA.

Blossom: Însã ... dacã spuneti cã totul a fost creat din Energia IUBIRII ... atunci energia IUBIRII este realã ... deci tot ce este creat din ea, nu este real ?

Federatia de Luminã: Este un gînd transferat la o actiune. Gîndurile voastre sunt reale ... dar ... multi dintre voi cred … cã ELE VÃ controleazã … si cã nu sunteti VOI, care le controlati pe EIe. Nu dorim sã ne îndepãrtãm de întrebarea initialã ...

Voi asumati cã conceptia lui 5D nu va fi o hologramã. Însã, TOTUL ESTE ! Deoarece, este creat cu ajutorul LUMINII.

Blossom: Atunci cînd vom intra în 5D, de asemenea este o hologramã ?

Federatia de Luminã: Da ! Pentru cã nu existã nimic ! Doar ceea ce doriti sã creati cu gîndurile voastre. Nu conteazã cît timp aceste prime impresii au fost “ gîndul de “.

Considerati cã, corpurile voastre sunt la fel. Vã afecteazã ... gãsiti boli si modele, pe care aceste vehicole le achizitioneazã. Însã voi le-ati creat ... fie pentru învãtãtura voastrã, (sau cel putin credeti astfel), sau pentru cã gãsiti cã asta i-se poate întîmpla unui corp. Cu toate acestea ... dacã ati fi trebuit sã schimbati modelul de gîndire si sã stiti cã, cu toate cã se pare cã existã un corp... este numai “ în realitatea voastrã “ cã el existã. Ce se întîmplã cu el cînd prezenta sufletului pleacã ? Se descompune, deci, nu mai este util.

Blossom: Ahha ! Deci, a existat o realitate ... o realitate fizicã.

Federatia de Luminã: Hai sã analizãm putin. În realitatea voastrã fizicã ... SIMTITI cã puteti atinge ... imaginati cã puteti “ vedea “ ... experimentati ceea ce considerati necesar cresterii voastre, ca o manifestare fizicã. Însã ... este doar o manifestare de energie.

Blossom: Deci cu adevãrat asta existã ?

Federatia de Luminã: În creatia VOASTRÃ.

Blossom: Si în a voastrã ?

Federatia de Luminã: Desigur ... creatia voastrã face parte dintr-o CREATIE ! O manifestare a unui film de masã ... care se prelungeste la fiecare “ luare “ de imagine.

TREBUIE SÃ PARÃ REALÃ, de mod ca voi sã “ obtineti “, ceea ce ati considerat necesar, pentru evolutia sufletului vostru.

Trebuie sã vã amintiti, cã este un joc. Un joc, care este luat foarte în serios. Ati uitat capacitatea voastrã enormã de a crea, si pentru ce ati ales sã faceti parte din asta. Oh, minunile de care voi sunteti capabili.

SUNTETI CAPABILI DE ORICE.

Cu toate acestea, “ v-ati îngrãdit “ mintile voastre în “ a nu sti “.

Blossom: Ati spune cã am fost “ noi “ care ne-am îngrãdit … sau ati spune cã “ am fost îngrãditi “, de cãtre cei care doreau sã ne facã rãu ?

Federatia de Luminã: Cei care au cãzut la marginea drumului, v-au condus la locul unde vã aflati. Însã ... vã spunem ... NU SUNTETI ÎNGRÃDITI ! DAR CREDETI CÃ SUNTETI !

Cu cît mai mult aflati despre “ capcanele “ pe care le SIMTITI cã  sunt în afara controlului dimneavoastrã, cu atît mai mult vã întrebati, cum sã scãpati de ele. Însã ... vã “îngrãditi “ în acest “ sistem “ ... “ crezînd cã nu aveti un control “ asupra acestuia.

DAR AVETI.

PEMTRU CÃ SUNTETI STÃPÎNII DESTINELOR VOASTRE !

Procesul de Trezire, creste în fiecare moment al timpului vostru... si cu el vine CUNOASTEREA, cã sunteti LIBERI. V-A FOST DATÃ LIBERA ALEGERE. Voi nu |intelegeti asta pe deplin.

Blossom: Ei bine, unii ar spune cã LIBERA ALEGERE ne-a fost retrasã …cu tot controlul mintii utilizat de cãtre mass-media de comunicare, si cu toate otrãvile cu care am fost “ alimentati “, intr-un fel sau altul ... fãrã STIINTA noastrã. Cu cît mai mult ne este descoperit ... cu atît mai mult ne dãm seama de cum “ SUNTEM controlati “ ... cãci se pare  cã nu existã nici o iesire.

Federatia de Luminã: Acesta este modul în care alegeti sã credeti.

NU EXISTÃ NIMIC CARE SÃ POATÃ RETRAGE LIBERA ALEGERE ... Chiar dacã unii ar putea veni cu argumente opuse.

ESTE DIN CAUZA ASTA, CÃ SUNTETI FIINTE OMENESTI DIVINE ... CO CREATORI.

Blossom: Înteleg cã probabil ne eliberãm ... dar, nu ati zice cã am fost “ prinsi “ în toate astea ... nu prin alegerea noastrã ?

Federatia de Luminã: Ce ati învãtat, ca rasã humana ? Ce ati învãtat, ca indivizi, prin aceastã “ îngrãdire “ ? Ati învãtat mai mult despre IUBIRE. Dacã nu ati fi fost în mãsurã de a experimenta dualitatea ... cum stiati ce este IUBIREA ? Nu existã nimic, care sã se “ compare cu ea “.

Blossom: Dar dualitatea este TOATÃ IUBIRE, nu ? Multi se întreabã, cum puteti voi sã spuneti cã întunericul, este o expresie a IUBIRII !

Federatia de Luminã: SI ESTE ! Voi vedeti doar atrocitãtile pe care ei le-au impus ... dar nu vedeti cum aceste atrocitãti, v-au învãtat sã FITI.

SÃ FITI IUBIRE.

Astfel de probleme, au fãcut sã se cutremure esenta Umanitãtii. Au creat o iesire ! Cãci fiecare, cautã um mod de A FI mai bun (ã).

Ceea ce nu serveste, a prestat un mare serviciu. Spunem din nou, cã imaginea de ansamblu, este prea mare pentru a o putea întelege, în densitatea de vibratii unde TREBUIE sã locuiti.

Blossom: Voi ati spus cã noi am venit aici ca IUBIRE, si cã libera alegere nu era afectatã. Cu toate cã, de asemenea ati spus cã era nevoie ca anumite legi sã fi fost revizuite. De ce si cum ne-am bãgat în aceastã confuzie ... dacã cunosteam IUBIREA ... cînd am sosit ?

Federatia de Luminã: “ Confuzia “ cum îi spui tu ... si într-adevãr noi “ ne gîndim uneori “ la aceastã expresie ... dar ea face parte din ceea ce sa întîmplat. Planul acestui joc PUTEA SÃ NU STIE UNDE DUCEA. Cãci este creat pe mãsurã ce se desfãsoarã. Din acest motiv ... cum am mentionat anterior ... nu STIAM unde se ducea, pînã cînd jocul fusese pus în miscare. Si cu sigurantã, nu va exista o altã experientã ca asta.

Blossom: Cum s-a fãcut cã nu am rãmas în VIBRATIA ÎNALTÃ DE IUBIRE, de unde am venit ? De unde a venit “ vibratia joasã “ dacã nu o cunosteati înainte ?

Federatia de Luminã: A fost creatã prin “ gîndire “. A fost o conceptie neobisnuitã, de cum -  persoana ar SIMTI invidia sau lãcomia.

Blossom: Atunci, dacã cunosteati numai IUBIREA ... de unde a apãrut acest gînd ?

Federatia de Luminã: A venit de la un SENTIMENT care a intrat în aceastã experientã. A fost pentru ca individul “ sã continue “, în cãlãtoria sa pe Pãmînt, în “ própria sa creatie “ a acestei cãlãtorii.

Au fost introduse “ idei diferite “ în creatia individualã a “ Eu-lui “ ... care au “ declansat “ SENTIMENTUL în ceilalti, în mod ca ei sã creadã cã avuseserã aceastã “ ideie gînd “. Ei doreau, ceea ce altii aveau.

Blossom: Dar, cum IUBIREA putea sã doreascã asta ?

Federatia de Luminã: Pentru cã IUBIREA o experimenta de asemenea. Toate aspectele ei. Existã o expresie infinitã a IUBIRII însãsi.

Aceastã expresie este CREATIA.

Este expresia fiecãruia dintre voi. Este tot ceea ce “ nu existã “!

Blossom: Deci ...  voi ati spune cã lucrurile par a exista cîtva timp, timp de cît dureazã energia gîndurilor noastre ?

Federatia de Luminã: Nu !

Blossom: Oh, la naiba ! Am crezut cã am ajuns la o concluzie ! Ati notat cã eu am spus cã “ par “ a exista, nu ati notat ?

Federatia de Luminã: Am notat. Dar am spune cã asta nu existã ... pentru cã nu existã nimic, decît IUBIRE. Voi ati crezut cã existã.

Blossom: Atunci, ce creãm cu adevãrat, dacã într-adevãr nimic nu existã?

Federatia de Luminã: Creati o hologramã ! Un joc !

Blossom: Dar propriile nostre suflete sunt implicate în acest “ joc “ ...

Federatia de Luminã: Este aspectul cel mai relevant al acestui scenariu.

Sufletul vostru este IUBIRE. V-a fost datã aceastã ocazie, pentru ca sã exprimati IUBIREA, într-o versiune tridimensionalã a acestui joc.

Blossom: Si versiunea 5D ? Ne-ati spus cã asta este o Lume Nouã în întregime, în directia cãruia ne deplasãm ... Si cã 5D va fi realitatea noastrã..

Federatia de Luminã: Într-adevãr ... ati creat realitatea  5D de mult timp ... si vã pregãtiti sã vã îndreptati cãtre ea.

Blossom: Dar nu este realã ?

Federatia de Luminã: Nimic nu este real !

Însã, pe mãsurã ce vã îndreptati cãtre dimensiunle Înalte ... expresia Eu-lui vostru va CREA o SENZATIE, care este ca o ADEVÃRATÃ REALITATE pentru voi. Pentru cã vã deplasati, înapoi la al vostru  ADEVÃR ... IUBIREA.

Aceste Suflete, care acum pot numai sã locuiascã în ÎMPÃRÃTIILE  MAI ÎNALTE, sunt ADEVÃRUL. Este IUBIREA ...

Sunt “ au depãsit “JOCUL. Dar foarte constiente de propriul joc.

Amintiti-vã, dragi prieteni ... cã, cu cît mai aproape vã gãsiti de ADEVÃRUL vostru ... cu atît mai mult ADEVÃRUL este recunoscut de cãtre voi si prin voi.

În acest ADEVÃR ... TOT ADEVÃRUL IESE LA IVEALÃ.

Multumim “ fluxului “ tãu, Blossom … Multumim fiecãruia, pentru consideratia de cine sunteti ... cãci fãcînd-o ... considerãm cã sunteti “ CEL MAI MARE SPECTACOL DIN LUME “

Blossom: Pînã cînd veti sosi !!

Federatia de Luminã: Si vom sosi. Tu STII cã vom sosi.

Blossom: Într-adevãr stiu, “ Argonautii Iubirii ! “ Ati pus acest termen, în capul meu ? Îl ador.

Federatia de Luminã: NOI SUNTEM UNU

Blossom: Vã multumesc mult vouã ... cu adevãrat recunoscãtoare ! Iubire si Luminã pe toate cãile !
 Translator: Florika 


terra galactica

sorin

WANDERER OF THE SKIES            

WANDERER OF THE SKIES            
în limba română

AND YOU AND I

David Wilcock translations

Messages of Love and Light

Messages of Love and Light
în limba română

LIGHT EYE - TRIBUT TO AN UFO WATCHER

FREE PAGES

SHELDAN NIDLE

SHELDAN NIDLE
în limba română

March of Millions

SALUSA BY MIKE QUINSEY

SALUSA BY MIKE QUINSEY
în limba română

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
în limba română

MONTAGUE KEEN

MONTAGUE KEEN
în limba română

GREG GILLES

GREG GILLES
în limba română

Petition

Dezvãluirea pe deplin a prezentei ET pe Pãmînt, de cãtre Guvern

Full government disclosure of ET presence on Earth

https://secure.avaaz.org/en/petition/Full_government_disclosure_of_ET_presence_on_Earth_now/?cHQipcb

De ce este important

Prezenta de civilizatii extraterestre pe Pãmînt si în jurul lui, a fost declaratã public de sute de martori în prima mînã, inclusiv oficiali militari, astronauti si piloti de aviatie civilã.

A fãcut obiectul unei acoperiri timp de mai mult de 60 de ani, de acord cu mãrturiile date de aceste persoane, fãcute publice în cadrul Proiectului Dr. Steven Greer, si al documentarului recent, SIRIUS, precum si prin Audierea Cetãtenilor despre Dezvãluire=Audientele cetãtenilor despre Divulgare, care a avut loc în National Press Club, în Washington DC, în Aprilie/Mai 2013.

Aceastã ascundere(acoperire), folosind dezinformarea mediaticã si farsele, a împiedicat Omenirea de la un contact deschis cu cetãtenii galactici binevoitori si foarte avansati, capabili sã facã cãlãtorii interstelare, mai rapide decît viteza luminii. În acest sens, liderii mondiali au privat aceastã planetã de tehnologii de propulsie si energie avansate, care puteau sã fi transformat complect civilizatia omeneascã, ridicîndo-a la un nível înalt de bunãstare globalã, inter-relationamente si sãnãtate ambientalã, cu care foarte putini pot chiar visa.

Planeta noastrã, poate doar, sã se îndrepte cãtre o crizã mai profundã, sub controlul complexului militar-industrial, si al corporatiilor de combustibile fosile, care trag de sforile guvernului, prin alternative întîrziate, care puteau duce la nãruirea puterii lor, împreunã cu cabala de interesse investite.

Recunoasterea deschisã de cãtre guvernele de pe Pãmînt, a popoarelor extraterrestre avansate, este pasul necesar, pentru a începe urmãtorul capitol al Umanitãtii, si al planetei noastre. Claritatea este vitalã, în cazul în care Umanitatea se va conecta cu succes cu ET, si se va apropia cu bunãvointã, diferentiatã în prezent, prin reprezentarea comunicatiei mass-media, de cãtre entitãtile negative, sau agentiile omenesti posibile, care utilizeazã nave în scopuri de energie inversã, cu obiective necunoscute. Lipsa de transparentã, creeazã confuzie, si un potential pentru actiuni distructive.

Trebuie sã luãm o atitudine de compasiune si libertate ACUM, si sã chemãm Natiunile Unite si toate guvernele lumii, pentru a da un pas înainte, a recunoste adevãrul contactului binevoitor cu Pãmîntul, si sã începem sã ne angajãm în mod deschis cu vecinii nostrii galactici, pentru a vindeca lumea noastrã.


https://secure.avaaz.org/en/petition/Full_government_disclosure_of_ET_presence_on_Earth_now/?cHQipcb