Followers

PUTIN
2017.07.08 - Putin Conference after G20 Summit - RO from Roberto Petitpas on Vimeo.BOTH VIDEOS AVAILABLE IN ENGLISH,FRENCH, ROUMANIAN, AND PORTUGUESE


I DECREE

luni, 21 octombrie 2013

Octombrie 14, 2013

Octombrie 14, 2013

 

Blossom: Ei bine, Bunã ziua, vouã, prietenii mei ...  si trebuia sã spun „La Multi Ani”, ... cãci au trecut cinci ani de la ziua pe care o stiti , în care „Big No Show=Marele Nu Spectacol” sa întîmplat/nu sa întîmplat! Mãi, atîta timp se pare cã atrecut ! Si aici suntem, încã împreunã ... nu trebuia sã fi avut o lumînare aprinsã pentru cinã ? ... Eu si multi continuãm în constiinta voastrã ? Probabil, putin cam prea înghesuiti, pe gustul meu ! Pentru asta ... Deci aici ne gãsim ...

Federatia de Luminã: Aici suntem, Blossom, si tu esti acolo. În adevãr, ne continuãm relatia/ prietenia noastrã, cãci asa dorisem sã fi fost între noi ... tu si noi ... am fãcut aceastã întelegere. Se speculeazã mult, nu-i asa ? Referitor la apropiatul Eveniment, care este pe cale de sosire ?

Blossom: Da ... Mult despre acest subiect pe Internetul nostru, exagereazã acest eveniment ca „bun si adecvat”, si voi nu ati fi putut crede în cîteva scenarii imaginate !

Federatia de Luminã: Da, imaginãm. Pentru cã, se întelege cã existã o neliniste si, deci, este probabil ca multi sã creadã în ceva pe care cineva îi spune, si care nu este adevãrat, cãci mult din ceea ce este prezentat pentru a ajuta pe Eu, în necesitãtile si exigentele sale, trebuie sã devinã adecvat pentru ca el sã SIMTÃ dorintele sufletului.

Însã, putem sã vã amintim fiecãruia ... ascultati-vã atenti inimile voastre. SIMTITI cum cuvintele scrise sau vorbite este în consonantã CU ADEVÃRAT cu acest spatiu înãuntrul vostru.... Deoarece considerãm cã existã multã propagandã, extinsã pentru a denatura ADEVÃRATUL EVENIMENT, care este gata sã se întîmple.

Blossom: Unii au întrebat cu relatie la „armazenamentul” despre care voi ati vorbit. Multi s-au pregãtit înainte de 21 decembrie 2012, si din aceastã cauzã, deja este disponibil ... însã unul întreabã: Pentru cît timp ar trebui sã stea pregãtiti ?

Federatia de Luminã: Nu putem comenta direct, cãci mult va depinde de efectul pe care Evenimentul, îl va avea asupra tuturor.

Blossom: Asta are sens, si m-am gîndit cã aveati sã rãspundeti în acest fel. Din cauza asta, am spune trei luni, în opozitie la trei sãptãmîni, sau la trei ani ?


Federatia de Luminã: Nu putem spune cu precizie ... De asemenea am putea spune cã aceste înmagazinãri, ar putea sã nu fie necesare, în nici un fel ! Însã este mai bine sã ai furnituri pentru un caz de urgentã ... pentru a preveni.

Faptul este cã energia care va sosi în timpul acestui Eveniment, este de mare magnitudine si, din aceastã cauzã, poate afecta liniile voastre de tensiune înaltã, si retelele de energie, si toate lucrurile de naturã electricã. În relatie la cît timp va lua pentru a fi restabilitã din nou ... nu suntem prea siguri ... pînã cînd asta nu va fi în mers.

Blossom: Multi sunt îngrijorati cã acest Eveniment sã fie catastrofic. Existã zvonuri despre cutremure, etc.... Nu ati putea ... vedea cum toti vor fi ... de a ne da pãrerea voastrã despre cînd se va întîmpla, ceea ce „propuneti” ?

Federatia de Luminã: Cu sigurantã nu am folosi cuvîntul catastrofic ... cãci el implicã frica de agitatie si de toate dezastrele naturale, nu-i adevãrat ?

Considerãm cã ACEST EVENIMENT va fi de naturã euforicã. Un eveniment care va schimba manierele pe planeta voastrã.

Blossom: UAU ... dintr-o datã, pe cind scriam aceastã frazã, corpul meu a devenit o gelatinã, si sa abãtut peste mine o Pace minunatã, si încã este cu mine.

Federatia de Luminã: Asta este pentru ca sã fi sigurã cã acest Eveniment, este de acest gen, si NU, nici un fel de dezastru.

Cum se poate cã un astfel de Eveniment, care se va întîmpla ... care va schimba constiinta întregii planete ... sã fie de fricã si de moarte ... si sã scoatã oamenii de pe planetã ... si sã nu existe alimente nici apã ... si sã existe cutremure ... si schimburi polare, etc. etc. ?

Blossom: Deci nu existã schimb polar ?

Federatia de Luminã: Nu, în cunosterea noastrã. A fost considerat ca o posibilitate îndepãrtatã, însã nu mai este.

Blossom: Însã polii se mai mutã încã ?

Federatia de Luminã: Nu sau mutat întotdeauna ? Într-o anumitã mãsurã ?

Blossom: Nu stiam.

Federatia de Luminã: Atunci îti vom explica ... cã MAMA VOASTRÃ PÃMÎNT ... si toti cei care sunt pe ea, au suferit aceastã schimbare pe timp de eoane de timp.

Unul dintre ele se gãseste pe pozitie de a „decola”, am spune ... cã este iminent. Dupã multe cicluri ale lunii, si de a determina rezultatele.

Cîte o datã, „ zîmbim” din inimã, fatã de „felul vostru de a gîndi” în spatele unor modele de gîndire ale voastre.

Cîte o datã, o persoanã poate sã intre în disperare, însã noi nu ... cãci stim mai bine ... cã ale voastre gînduri, au fost asa de înselate, cã o astfel de imaginatie putea sã fie dezastruoasã ... cînd este ÎNTÎMPLAREA CEA MAI MINUNATÃ CARE POATE AVEA LOC.

Tu te gîndesti cã dupã toti acesti ani de planificare ... planuri pentru a înãlta si îmbunãtãti Umanitatea ... cã acei care „sunt responsabili”, aveau sã ia o decizie de a termina totul într-un dezastru ? Asta nu este un film de teroare, care este pe cale de a sosi ...

ESTE ADEVÃRUL VOSTRU ÎN LUMINÃ/SI DIN LUMINA care VÃ ESTE redatã.

DE CE ? Iubite suflete, de ce aveati voi sã imaginati asta ca un „sfîrsit lipicios” ?

ASTA ESTE UN ÎNCEPUT FERICIT !

SÃ NE BUCURÃM ! SÃ NE BUCURÃM ! SÃ NE BUCURÃM !

Pentru cã ceea ce este peste voi ... asa cum o spusesem mai înainte ... o sã vã punã în genunchi de admiratie si recunostintã pentru A FI VII ÎN TRUP OMENESC, ÎN ACEST MOMENT.

SENZATIA care va curge suvoi prin voi, vã va lãsa într-o stare de CUNOASTERE, cã ATI SOSIT !

Nu considerati, nici mãcar un moment cã va exista devastare. Poate va fi o micã agitatie ... însã existã planuri stabilite pentru ca sã fim siguri cã totul va fi fãcut pentru a avea o stare de energie controlatã, si va sta sub control, pentru a evita vreo „ciocnire”.

Blossom: SIMT cã multi vor pune la îndoialã ultima frazã. Înseamnã vreun jaf, etc. ... vom rãmîne fãrã energie electricã pentru o vreme ?

Federatia de Luminã: Da ... însã trebuie sã spunem ... asta este un implant în mintea persoanei. Si felul în care persoana a fost alimentatã (cu idei). Acesta este modul învechit.

Însã cînd energia noului, va cãdea peste voi si va inunda toate Fiintele ... va exista o SCHIMBARE IMEDIATÃ în cadrul sistemului ... în mentalitatea tuturor sufletelor de pe planetã.

Recunoasterea Eu-lui va reveni.

Recunoasterea ADEVÃRULUI va fi simtitã în interior, si pentru acest motiv, asemenea actiuni de lãcomie, si sãrãcie, probabil nu se întîmplã ... pentru cã fiecare va da si va primi de la vecinul sãu/aproapele sãu.

CONSIDERATI ... O SCHIMBARE A INIMII. PENTRU TOATÃ UMANITATEA.

ASTA ESTE CEEA CE ASTEPTATI CU NERÃBDARE.

ASTA ESTE CEEA CE EVENIMETUL ARE SÃ VÃ OFERE.


Blossom: Si toti vor accepta ?


Federatia de Luminã: Asta nu stim ... însã asta este ceea ce oferim.

Asta este, de ce dorim sã discutãm faptul cã este pentru prima datã ! Din acest motiv ... rezultatul nu poate fi CUNOSCUT. Ceea ce stim, este cã majoritatea sufletelor de pe Pãmînt, doresc o cale mai bunã ... o cale mai blîndã. Astfel fiind, noi avem ÎNCREDERE cã, atunci cînd oportunitatea va fi oferitã ... majoritatea o va prinde.

Pentru cã putinii care nu sunt pregãtiti ... nu va trece mult timp ca sã o fie ... pentru cã vibratia TOTALITÃTII planetei voastre, va fi înãltatã enorm ... vrem sã spunem ENORM ... si, din aceastã cauzã, nimeni nu va reusi sã trãiascã fericit în ea, doar dacã sunt pregãtiti pentru a face ceva referitor la asta !


Blossom: Multi sunt preocupati cu copii si cu animalele.

Federatia de Luminã: Dar nu stim de ce ? Pentru ce este cã CEL MAI MARE val AL IUBIRII CELEI MAI PURE, CARE NICI O DATÃ NU AJUNS PE PLANETÃ ... ar lãsa copii si animalele, si nu i-ar adãuga la ecuatie ? Din nou, „surîdem de inimile voastre” din cauza acestui fel de a gîndi. (Nejustificat, trebuie sã adãugãm).

Blossom: Existã un cîntec în lumea noastrã, care are o parte excelentã:” Pot sã te simt în aer, în seara asta, O Doamne. Este o senzatie pe care am asteptat-o toatã viata mea ... O Doamne”. Ea continuã sã se învîrteascã în mintea mea. Preocuparea mea ... si a multora, cred ... si din aceastã îndoialã cã suntem luati la o plimbare pe calea din grãdinã, încã o datã ... si acum de cîte ori din nou, vom „ mai crede în ceva care nu este adevãrat”. Ceea ce spun în ziua de azi este: „ Vom astepta si vom vedea” ... pentru cã nici unul dintre noi, nu vrea sã fie considerat ca nebun, asa cum multi încã cred cã suntem ! Însã asta înseamnã a se îndoi ... cã nimic nu se va întîmpla din nou ... si nu poate fi bun pentru Binele Suprem !

Federatia de Luminã: Îndoiala, face parte din planul pentru a provoca cãderea voastrã ... a acelora care doresc doar, ca voi sã cãdeti !

Blossom: însã, nu sunt acei care „nu sunt de pe Pãmînt” cã ne dau false sperante ?

Federatia de Luminã: Decizia vã apartine vouã, cãci, CU SIGURANTÃ, nu vedem asta în acelasi mod. Tot ceea ce ti-am dat, este din ADEVÃRUL nostru. Pentru a vã juta în aceastã tranzitie. Ceea ce nu sa întîmplat, nu a fost pentru cã vã flatam, sau vã spuneam neadevãruri ... A fost pur si simplu, datoritã energiilor înselãtoare, care sau jucat cu emotiile si predictiile de falsitate.

Blossom: Ok ... sunt unele clarificãri serioase de fãcut aici. Sigur ... pentru asta ... a doua jumãtate a acestei fraze ... o vom fractiona ... Cînd spuneti: ... „A fost pur si simplu, datoritã energiilor înselãtoare, care sau jucat cu emotiile si predictiile de falsitate”. Puteti lãmuri ce vreti sã spuneti cu asta ?


Federatia de Luminã: Suntem constienti cã tu gîndesti cã îti sugerãm ca Tu, Blossom, ai experimentat energii înselãtoare canalizînd prin tine, date si previziuni gresite, nu-i asa ?

Blossom: Ei bine ... sunt pe cale de a investiga, doar ...  

Federatia de Luminã: Nu ... ceea ce dorim sã spunem, este cã a fost cazul unora ... dacã nu multe „date indicate” ... pentru a pune în ridicol pe CUNOSCÃTORUL de ADEVÃR. Dar, de asemenea dorim sã semnificãm cã ... mesajele Adevãrului, si evenimentele în decurgere, au fost falsificate cu ... nu mesagele ca atare ... dar cu ceea ce se petrece dupã ce mesajul a fost oferit, pentru a evita ca aceste evenimente sã aibã loc.

ÎNSÃ ... LASÃ-NE SÃ AFIRMÃM DIRECT ...

NU EXISTÃ NIMIC CARE SÃ POATÃ AFECTA, SAU SÃ INTERFERE CU EVENIMENTUL CARE VINE ÎN DIRECTIA VOASTRÃ.

NIMIC NU ARE PUTERE SÃ INTERFERE CU PUTEREA CELUI ATOTPUTERNIC.

NIMIC NU POATE PRETINDE A FI, SAU A IMITA CEEA CE VINE ÎN ADEVÃRUL A CEEA CE ESTE.

NIMIC.

Blossom: Punct clar. Deci, dacã nimic nu poate interveni ... atunci, de ce nu puteti sã ne spuneti cînd se întîmplã asta ?

Federatia de Luminã: Pentru cã trebuie sã se întîmple „ pe neasteptate”. Dintr-o mie de motive.

Suflete dragi ... SIMTITI energia noastrã, cãci Acest Eveniment, este din ce în ce mai aproape.

SIMTITI, ADEVÃRUL a ceea ce spunem.

Lãsati toate grijile banale, care par a fi de mare preocupare pentru voi, pe moment ... sã disparã ... pentru ...

VÃ PROMITEM ...

SOSESTE ORA în care astfel de subiecte nu vor mai fi capabile sã facã parte din constitutia voastrã. Pentru cã în fiecare moment al trezirii voastre, veti exprima recunostinta de A FI IUBIRE.

NE AFLÃM INTR-O ASTFEL DE EMOTIE,  PENTRU  A VÃ ADUCE ÎN  LUMEA VOASTRÃ NOUÃ SI PENTRU A VÃ SALUTA.

PUNETI MÎNA PE PÃLÂRII !

Blossom: Vorbiti serios ? Voi ati spus asta, de atîtea ori în 2008 ... Trebuie sã spun cã Evenimentul trebuia sã se îmtîmple SOON = ÎN CURÎND ...  Nu stiu ce trebuie sã spun, despre a pune mîna pe pãlãria mea ... Probabil va trebui sã o mãnînc ! Mmm. Într-adevãr ? PUNETI MÎNA PE PÃLÂRII ! Ce vrea sã însemne asta ... în termenii vostrii ?


Federatia de Luminã: Mai mult decît asta înseamnã, pentru voi ?

Blossom: „Fiti pregãtiti pentru ceea ce vine”.

Federatia de Luminã: Trebuie sã mai adãugãm altceva ?

Blossom: De fapt da ... Stiu cã timpul vostru este pe sfîrsite, însã ... Sunt constientã cã eu, si cei care sunt cu mine, si cei care scriu, SE SIMT ATÎT DE EPUIZATI, si într-adevãr simt dureri si suferinte în tot corpul ... Vrea sã spun ÎNTR-ADEVÃR PUTERNICE. Aveti vreun comentariu de fãcut ... fãrã a fi ... „face parte din ASCENSIUNE”?

Federatia de Luminã: Am spune cã vã face sã vã odihniti mai mult, cu toate cã în mod normal nu ati lua asta în consideratie. Am spune de asemenea ... cã se schimbã literalmente densitatea structurii oaselor voastre ... Aceea din ce „sunteti fãcuti”, acum este prea greoi, pentru noile energii în care veti locui. În cuvinte simple, functiile voastre de „a merge/misca”, nu ar functiona !

Atunci cînd suportati aceste dureri, si aceste suferinte ... vizualizati-vã corpul vostru ridicîndu-se/înãltîndu-se în aer ... devenind mai „aerisit” ... odihnindu-se pe un aglomerat de nori, cãci densitatea este o parte, si din aceastã cauzã, persoana rãmîne cu „mai putin din asta” ... pur si simplu Fiinte mai Usoare ... oase mai Usoare ... pe moment.
TOTUL mai usor. PENTRU CÃ TOT CEEA CE SUNTETI ESTE LUMINÃ ... si ar fi nepotrivit sã nu faceti pereche cu inima voastrã.

VÃ IUBIM PE VOI TOTI.

Blossom: Oh, si cum vã iubim ! ( dacã asi putea avea îndrãzneala sã vorbresc în numele multora. Fericit 14 OCTOMBRIE ... era o datã, cea mai rea zi din viata mea ... reflectînd asupra ei ... mi-a arãtat drumul, si sunt foarte fericitã de „a parcurge acest drum „!!  În Iubire si Multumiri.
Website: Blossom Goodchild 

Translator: FLORIKA

06:10:2013

Octombrie 06, 2013

 

Blossom: Salutãri, prietenii mei. Ultima vostrã comunicare a fãcut ca  persoanele sã rãmînã în asteptare, din cauza comentariului vostru: „Dati strãlucire(lustru) pantofilor”. SE PARE cã existã un aer de asteptare (din nou) ... Dar, de multe ori, mã întreb, dacã acest lucru nu se petrece pentru cã suntem disperati !!!

Federatia de Luminã: O zi bunã pentru tine, în functie de punctul tãu de vedere. Din al nostru ... am spune pur si simplu, BUN.

Ceea ce persoana trebuie sã încerce sã înteleagã, este cã existã întotdeauna un aer de asteptare ... deoarece în fiecare moment nou, poate fi creat ceva minunat, în functie de alegerea voastrã, si cu dispozitia pe care o alegeti sã o aveti. Voi O CUNOASTETI.

Însã am spune, cã ceea ce este sã vinã, este MAI MULT decît factorul UAU.

ESTE MAI MULT decît SENZATIA de asteptare.

ESTE MAI MULT decît înãltarea energiilor, si pentru ca sã vã integrati cu ele ...

ESTE MULT MAI MULT decît toate aceste lucruri. Pentru cã ceea ce este pentru a veni VA SCHIMBA TOTUL.

În lumea voastrã, voi discutati despre ceea ce ar putea fi EVENIMENTUL. Însã, spunem, cã aceasta despre care vorbim, este CEL MAI MARE EVENIMENT pe care Umanitatea l-a cunoscut.

Blossom: Ce? ... Din toate timpurile?

Federatia de Luminã: Da, într-adevãr.

Blossom: Struth ... cînd examinãm evenimentele de-alungul istoriei ... unele sunt uriase ... si voi spuneti cã acesta va fi cel mai mare dintre toate ?

Federatia de Luminã: Da, o spunem. SIMTI cã voi sunteti pregãtiti ?

Blossom: Cum putem sti, dacã nu stim ce este ?

Federatia de Luminã: Dar voi STITI în interiorul sufletului vostru. Din aceastã cauzã, cînd te întrebi pe tine proprie „Sunt pregãtitã?” ... rãspunsul este ceea ce SIMTI în spatiul inimii tale ... nu rãspunsul dat de cãtre creierul tãu. Pentru cã pentru multi, rãspunsul creierului vine din frica de necunoscut. În timp ce SEMTIMENTUL inimii, va veni de la Sursa Eu-lui, si din CUNOASTEREA cã ceea ce ati venit sã faceti aici jos, este într-adevãr pe cale sã se întîmple.

Blossom: Oh, nu-mi place sã fiu cauzatoare de neplãceri ... Pentru cã ceea ce  este pentru a veni, chiar acum, se pare a fi foarte aproape, si din aceastã cauzã, o persoanã poate deveni foarte emotionatã ... însã dilema mea este cã „ în curînd, foarte aproape”, etc. Stiti efectul pe care acesta, îl are asupra mea. Nu cã eu sunt scepticã ... este vorba de timp, de datã ... Ei bine, de fapt, am mai fost înainte, de mai multe ori pe aceste drumuri.

Federatia de Luminã: Atunci, iubitã prietenã ... ce voiai ca sã spunem ? Pentru cã vorbim, doar, ADEVÃRUL nostru ... de ADEVÃRUL nostru ... CÃCI SUNTEM PROPRIUL ADEVÃR, VORBIND. Si, din aceastã cauzã, te implorãm sã te scufunzi adînc în interiorul fiintei tale, si sã gãsesti care este data, despre care vorbim. Cerem sã faci asta acum ... si fiecare dintre voi care cititi aceste cuvinte.

Blossom: Ok, pentru mine ... Am închis ochii si am vãzut un picior trecînd „LINIA DE SOSIRE” ... White Cloud a vorbit despre asta ... Cã ne gãsim în ultimul round, si foarte aproape de a trece linia de sosire.

Federatia de Luminã: AI ÎNCREDERE în ceea ce î-ti oferi tie proprie ?

Blossom: Nope.(Nu)

Federatia de Luminã: Dece nu ?

Blossom: Pentru cã imaginatia poate deranja ... Dorinta persoanei poate sã se introducã ... atîtea lucruri m-au împiedicat sã AM ÎNCREDERE în ceea ce, uneori, „gîndesc” cã primesc.

Federatia de Luminã: Atunci cerem sã închizi ochii din nou ... Vizualiza-te trecînd linia de sosire si SIMTE cã este real.

Blossom: Nu este nevoie sã o fac ... SENZATIA pe care o primesc este minunatã ... pentru cã pot sã o imaginez ca fiind realitatea ... Însã, nu-mi dai o orã si o datã ... si aici este problema noastrã, nu-i asa ?

Federatia de Luminã: Nu este a noastrã, în nici un fel ... Este a voastrã.

STIM CÃ EVENIMENTUL ESTE GATA SÃ SE ÎNTÎMPLE.

UN EVENIMENT EUFORIC.

STIM CÃ SE VA PETRECE. Pentru cã este astfel. Din aceastã cauzã, nu suntem preocupati cu privire la „cînd”.

Blossom: Eh ... hei ... nu este acesta motivul despre care vorbim? Cã voi spuneti cã este aproape, si vã întreb „ ce este pentru voi „aproape” în termenii vostri?

Federatia de Luminã: Atunci am sugeri cã CUNOASTEREA pe care o avem ... Voi o aveti de asemenea. SIMTITI-O în toate zilele, minunãtia acestui EVENIMENT ... DIM MOMENT ÎN MOMENT. Nu aveti nevoie sã stiti ce este ... nu existã cuvinte pentru a o descrie ... Însã dacã permiteti ca bucuria voastrã sã se exprime prin spatiul inimii voastre, si în surîsul privirii voastre, si gîndul despre acest lucru, sã fie în fiecare gînd pe care îl aveti ... cã EVENIMENTUL ESTE PE DRUM ... CÂ ESTE IMINENT ... Atunci persoana nu are nevoie sã-si preocupe mintea despre a sti în ce zi, sau ce orã, sau chiar în ce an, asta se va întîmpla.

Blossom: An ?! Voi ati spus iminent ... Întelegeti cã în dictionarul nostru ... iminent înseamnã ... „în orice moment, începînd de acum „?

Federatia de Luminã: Suntem constienti de sensul mai general al acestei expresii.

Blossom: Oh, excelent ... pentru cã ... bine, voi stiti ... în trecut, au existat momente ... într-adevãr, de cîteva ori ... cã popularitatea voastrã sa dus pe gîrlã ... Dar ... aici ne gãsim!

Federatia de Luminã: Într-adevãr, aici ne gãsim, Blossom!

Blossom: Ha! Am un zîmbet pînã la urechi. M-am oprit un moment pentru a „simti” acest surîs ... si mi-au dat larimile, pentru cã vã Iubesc atît de mult.Ce cãlãtorie, este asta pe care am fãcut-o împreunã!

Federatia de Luminã: SI CU ADEVÃRAT, nu este decît primul capitol. Bine, poate Capitolul Doi!

Blossom: Deci, ce mare carte! Prietenii mei ... Dacã nu ne puteti spune ce este Evenimentul ... ne puteti spune cum va fi viata dupã el ?

Federatia de Luminã: Mai întîi de toate ... Voi nu cunoasteti EVENIMENTUL în constiinta voastrã Umanã ... dar, cu sigurantã ... sufletul vostru CUNOASTE toate detaliile. Pentru cã, atunci cînd va avea loc, amintirea vostrã asupra detaliilor va curge în CUNOASTEREA voastrã, si în starea inimii voastre si ... dacã am avea cuvinte pentru a-l descrie ... am face-o.

Blossom: Nu vã preocupati ... aceste lacrimi care curg, sunt suficiente. Spun mai mult decît cuvintele. Sunt un fel de aducere aminte a faptului cã EU STIU ... cu toate cã nu reusesc sã mi-l amintesc!

Federatia de Luminã: Desigur ... Efectul posterior va depinde complect de reactia fiecãruia în fata NOILOR PRINCIPII

Ne-ar place sã spunem aici ... cã vi sa spus de multe ori cã VOI VÃ ÎNÃLTATI ... Cã SCHIMBAREA a început ... Cã ENERGIILE CARE SOSESC sunt CELE MAI ÎNALTE. Vi sa spus de multe ori în ultima vreme ... si asa este.
ÎNSÃ ... ce „CE TOATE ACESTEA” fac ... a fost DE A PREGÃTI SUFLETUL VOSTRU ... PENTRU ... EVENIMENT.

Pentru ca FIINTA voastrã sã fie în mãsurã sã „ trateze”cu ENERGIA care vine, cu aceastã ocazie.

Am afirmat mai înainte, cã multi nu vor fi capabili sã „trateze” cu ea ... însã ei nu sunt gresiti. Nu existã greseli ... Existã doar un mod pentru a se îndrepta cãtre NOILE ÎNCEPUTURI.

Credem cã unii au vorbit despre o „perioadã de gestatie”.

Blossom: Asta ma luat prin surprindere, pentru cã eram sigurã cã voiati sã spuneti „ o perioadã de sarcinã de nouã luni „ ... dacã întelegeti ceea ce vreau sã spun.

Federatia de Luminã: Chiar si asa, acestea sunt gîndurile voastre, asa cum vi le-am dat, si le alesesem pentru a traduce cuvintele corecte, pentru a avea o reactie mai adecvatã.

Cineva vorbeste despre NASTEREA a NOII LUMI. Unii spun cã vã gãsiti deja în ea.


Alegem sã spunem cã veti fi în ea, imediat ce EVENIMENTUL va începe.

Cu privire la ceea ce se va petrece „atunci”, va fi ca un tablou nou. O tabula rasa. Toate marcajele vor fi sterse.

O ocazie în care, CEEA CE SUNTETI, va fi exprimatã cu usurintã de cãtre Eu. O epocã în care nu va putea exista o nu-sintonie ... cãci va exista doar aceea cu care rezonati.

Este greu de explicat ... însã, voi vã veti gãsi în „ propria voastrã resedintã vibratorie „. Vã veti gãsi împreunã cu acei, si între acei, care sunt la fel ca voi. Unde multã telepatie va avea loc, ceea ce va da o NOUTATE cu fiecare respiratie. Pentru cã vor avea loc conversatii de la inimã la inimã ... cu o privire cãtre suflet.

Prea iubite suflete ... Cu aceastã ocazie, voi SIMTITI cã, cu toate cã existã sperantã în interiorul vostru ... „ se pare” cã existã putinã sperantã în exterior. Nu cu mult timp în urmã, vã cerusem sã îndepãrtati cuvîntul „speranta”, si sã-l fi substituit cu „CUNOASTERE”.

Din acest motiv, vã cerem din nou sã STITI cã ceea ce vã aducem, în acest mod, este pentru a fi îndeplinit. NU POATE fi în alt fel. Este decretat.

Chiar si asa, este de CEA MAI MARE IMPORTANTÃ sã vã agãtati de CUNOASTEREA interioarã.

Blossom: Si dacã noi nu ... dacã cedãm la lungimile de undã negative care ne bombardeazã, zilnic ?

Federatia de Luminã: Aceasta va dura ceva mai mult.

Voi deveniti ... în ceea ce gînditi.

Poate este o bunã ocazie de a vã reaminti, încã o datã, cã:

SUNTETI CEI MAI PUTERNICI, DIN PUTERNICI.

Uneori, puteti sã nu vã SIMTITI astfel ... însã ... ESTE PENTRU ASTA CÃ VOI ... FIECARE DINTRE VOI, CARE CITITI ACUM ACESTE CUVINTE ... A FOST ALES.

Ultima frazã înseamnã CEVA pentru voi ?

REPETÃM ... SUNTETI CEI MAI PUTERNICI, DIN PUTERNICI.

A FOST PENTRU ASTA CÃ ATI VENIT.

Aceastã negativitate „tacitã” face parte DIN JOC. Gînditi-vã cu inteligentã!

NIMIC ... NIMIC, DRAGI PRIETENI, ARE CONTROL ASUPRA VOASTRÃ.

NICI CEL MAI MIC LUCRU ... DOAR DACÃ CREDETI, CÃ ARE.

ATÎT DE SIMPLU, CA ASTA.

APUCATI-VÃ PUTEREA si FITI-O ... TRÃITI-O.


Blossom: Scriind asta pentru voi ... mi-a fost datã imaginea unei vaste armate ... de mii si mii de persoane ... cu linia din fatã, plasatã precis în fata liniei de sfîrsit. SE PARE, pe cînd mã uit ... cã ei au nevoie doar de ordinul „MERGETI” si cã acest pas va fi dat ... si vom merge cu totii înainte ... Triumfãtori!


Federatia de Luminã: FRATI SI SURORI, FITI PREGÃTITI ÎN IUBIRE.

FITI GATA.

ODIHNITI-VÃ, PE TIMP CE PUTETI, PENTRU CÃ SOSIREA EVENIMENTULUI, VA ÎNTOARCE VIATA TUTUROR CU PICIOARELE ÎN SUS.

NIMIC NU VA MAI CONTINUA LA FEL.

Blossom: Eu nu cred cã multi dintre noi, se vor plînge din cauza asta. Cu toate acestea, sunt constientã, de faptul cã începînd din acel moment ... pînã cînd lucrurile se vor stabili ... ceea ce ar putea lua un lung timp ... datoritã unei atît de mari tranzitii ... cã multi dintre noi vor „ urma ordinele care acum se gãsesc adormite în interiorul lor” ... si cã într-adevãr vor simti ca si cum „un NOU Început”, ar fi început.

Federatia de Luminã: Si aceste evenimente incredibile se vor succeda ... unul dupã altul ... si dupã altul.


Prea iubite suflete ... fãceti-vã un stoc ... cum obisnuiti sã spuneti. Pentru cã aceste schimbãri, vor provoca „opriri” în multe cãi ale comertului/afacerilor.

Blossom: Opriri ? Ati spus asta ? Însã eu „Am Înteles asta”. Interesant ... cãci în timpuri duse, ni se ceruse sã actionãm ca „veverita” si sã înmagazinasem nucile noastre! Este mai bine sã fii pregãtit! Comentariul meu despre asta ? ... Dacã nu avem nevoie ... excelent. Însã ... dacã avem nevoie de micul nostru magazin/echipament,pentru cîtva timp ... voi fi foarte fericitã, cã luasem asta în consideratie.

Ei bine, ce pot sã spun, vechi amici ? Într-adevãr totul pare foarte IMINENT. INTR-ADEVÃR, voi nu aveti ideie, de cum dorim schimbarea. Prin urmare, STIM cã ne gãsim pe drumul bun ... si „ cã toate astea nu sunt pentru a face sã credem”.

Federatia de Luminã: Dar, vezi aceste cuvinte „Faceti/Credeti”.

Este pe socoteala voastrã, prea iubite suflete ... prietenele noastre ... companiile noastre ... NOI.

Blossom: Voi face cît de bine stiu pentru a fi „ la înãltime si a crea SENZATIA CEA MAI STRÃLUCITOARE ÎN INTERIORUL MEU ... vãzînd ca si cum nu AS FI STIUT ce sã vizualizez, într-o vizualizare !!

Federatia de Luminã: Însã, asta va sta în fata ochilor vostrii ... înainte ca sã STITI asta.

Blossom: Sper cã da ... Ei ...eu STIU asta! In Iubire si Multumiri.

Federatia de Luminã: Cu recunostintã celor de pe Pãmînt ... cei care au ales sarcina de a fi persoana, peste care a cãzut sarcina ingratã!

Pentru a citi ceea ce cred despre aceastã canalizare, vã rog sã mergeti la:


Website: Blossom Goodchild 
Translator: Florika

29.09:2013

Septembrie 29, 2013

 

Blossom: Salutãri, Iluminatilor ! Mã simt optimistã si gata pentru rock and roll. Stiu cã sunteti gata ... de-abea o pot spune. Deci ... în secventa sãptãmînii trecute ? Cineva a întrebat, dacã puteati explica cum curãtati cristalele enorme care „ impulsioneazã „ navele voastre. Timpul vostru începe ... Acum !


Federatia de Luminã: Salutãri tie de asemenea, draga noastrã tortã Terestrã !


Blossom: Oh, splendid. Amîndoi lucrãm bine !


Federatia de Luminã: Aceste cristale despre care vorbim sunt refinate la „n” grade. Nu existã un atom care sã le provoace patã ... cãci dacã asa ar fi fost, putea cu usurintã sã le provoace stricãciuni. Asa cum un accident într-un computador, poate prejudica întregul sistem, cu o singurã loviturã.


Pentru noi, sunt Entitãti vii, pe care le venerãm enorm. Cãci nu sunt doar furnizoare de energie pentru a cãlãtori ... sunt de o mult mai mare importantã.


În primul rînd, lasã-ne sã rãspundem la întrebarea ta. Procesul de curãtare se face cu ajutorul gîndului. Tot ceea ce facem, la nivelul nostru, este prin gînd ... Si dacã ai discuta asta cu propriile tale gînduri ... vei accepta cã voi, pe Pãmînt, faceti acelasi. Diferenta este cã, gîndurile „voastre”, de multe ori, au nevoie de actiune fizicã, pentru a manifesta miscarea gîndului. Pe cînd noi, noi putem misca orice lucru cu mintea noastrã. Este mai degrabã ca ... dacã am fi mai constienti de energia vibratorie a oricãrui lucru, si am permite ca energia noastrã sã se combine cu aceea a „lucrului” ... în sensul ... de a fi una cu ea însãsi ... este, din acest motiv, cã o putem controla ... cãci suntem ea.


Dar, în tot Adevãrul ... unde locuim ... „ în nici o parte „ ... avem prea putinã nevoie de „ lucruri „. Pentru cã NOI, si în particular ... aceastã energie cu care TU, Blossom, comunici ... nu are nevoie de nici o formã de materie primã.


Dacã ... datoritã unui motiv special ... ar fi fost nevoie sã se facã ceva referitor „la un vizitator”, ca sã se simtã mai acasã, atunci va fi manifestatã instantaneu.


Blossom: Însã ... este corect de gîndit cã asa zisul „vizitator” nu ar putea STA în spatiul vostru vibratoriu, mai mult timp ?


Federatia de Luminã: Nu ati fi capabili sã stati în el, în nici un mod. Natural, noi am trebui sã coborîm multe grade/stadii, dacã ar fi necesarã o întîlnire.


Blossom: Si voi aveti multe întîlniri de acest gen, cu umanii ?


Federatia de Luminã: Nu, nu în sensul fizic. Vedem cã este inutil de complicat, si ar putea fi destul de nociv pentru bunãstare.


Blossom: Deci ... întorcîndu-ne la curãtarea cristalelor.


Federatia de Luminã: Asa cum am spus ... este cu ajutorul gîndului. Trimitînd „gînduri colorate” si ENERGIA CEA MAI PURÃ cãtre cristal, si prin el. Într-adevãr, existã putin care poate sã-l contamineze ... însã este de asemenea cu motivul de a impulsiona energia cristalului ... pentru cã asa cum am explicat în ultima comunicare ... putem sã devenim UNU cu el.


Blossom: Deci sugerati sã curãtãm cristalele noastre, în acelasi fel ?


Federatia de Luminã: Nu ar fi periculos ... si încã ... datoritã „negativitãtii” care existã pe planeta voastrã, si în jurul ei ... este necesar sã existe un sistem mai profund pentru a mentine valoarea energeticã a cristalelor.


Cunosti apa mãrii ... si sã le îngropi în Pãmînt ... si sã le lasi sub lumina lunii(lunei pline), etc. Cu toate astea, am putea adãuga cã ... ca orice lucru ... nu este vorba atît, despre modul de „a proceda”. Existã mai multã importantã în „intentia de”. Cãci inevitabil, intentia vine de la gînd ... si este gîndul care este foarte puternic.


Blossom: Ok. Multumesc. Pe moment, un subiect care pare a fi „dominant” în multe persoane, în jururl meu ... este faptul, cã suntem FURATI ! De fiecare datã mai mult, se pare cã devenim impotenti în fata acestor companii mari sau „legi ale guvernului”, pentru a plãti „ acest lucru si acel lucru” ... în caz contrar, „ acest lucru si acel lucru” se va întîmpla. Într-adevãr ajunge destul, pînã si la mine ... chiar dacã încerc sã nu mã concentrez în asta. Ce gînditi despre acest subiect ?


Federatia de Luminã: Clar cã asta face parte din planul de a desmonta tot ceea ce detine putere. Tot ceea ce este Luminã. Si pentru acei care au nevoie ca sã vã descontroleze, pînã la ultima picãturã ... zicînd asa.


Blossom: Si nu putem lupta cu ei ?


Federatia de Luminã: Nu este nevoie sã luptati ... pentru cã ãsta este sfîrsitul. În aceastã ocazie ... în care tot disconfortul se risipeste ... acceptati, pur si simplu, si puneti un surîs pe fatã cu IUBIRE ... STIIND cã lumea asta care a cãzut pe loc pietros, este pe cale de a ajunge la un nivel în care ceea ce nu mai serveste, TREBUIE sã se termine.


Blossom: Într-adevãr asta se întîmplã ... în culise ? Pentru multi, se pare cã a ajuns la maximum.


Federatia de Luminã: Doar pare sã fie, în acest mod, pentru cã evidenta despre ceea ce se petrece acum, este foarte evidentã.


Blossom: Lectii de englezã, pentru cineva ?


Federatia de Luminã: Bolssom, te-ai referit cã „lucrurile stau IN FATA TA”. Asta este datoritã recunoasterii cã, ceea ce NU serveste, devine atît de mult cunoscut de cãtre suflet; STIIND ceea ce nu serveste ACUM ... pentru ca pur si simplu, sã recunoascã ... surîzînd ... si punînd CUNOASTEREA SA, în prezenta de ceea ce va fi. Si este pentru cã toti procedeazã astfel ...  cã acest „ÎN CURÎND” va veni.

Motivul real pentru ca totul sã frustreze „sufletul”, este datoritã „rãsturnãrii”. Noi ti-am dat termenul „Cresterea si Cãderea”. Blossom, asa cum stãm de vorbã acum cu tine, poti simti o energie în tine, care nu-ti este familiarã ?


Blossom: Este ca si cum asi avea fluturi (în stomac) ... ca o expectativã.


Federatia de Luminã: Si permitem ca sã SIMTI asta, PENTRU CA SÂ POTI „PRINDE” SENZATIA „cuvintelor”, pe care acum, le alegem sã le spunem.


A „CUVINTELOR” PE CARE ACUM, LE ALEGEM.


Ai ajuns foarte departe. De asemenea ai mai auzit asta înainte, nu-i adevãrat ?


Blossom: Yep! Pînã la un anumit punct. Cum am spus mai înainte ... multi sintonizeazã acum, cuvintele prezentate ... si este totul foarte asemãnãtor si familiar. Si din partea mea, personal ... sunt multe afarã, despre care nu sunt sigurã ce „origine” au. Uneori, sunt sigurã cã originea/sursa, nu este Sursa. SIMT cã multi sau suit în masinã, care a fãcut ca multi sã „sugã” informatia care, în mod necesar, nu vine de la „Binele Suprem”. Cu toate acestea, nu întotdeauna este usor de deslusit.


Federatia de Luminã: Atunci am dori sã vã sugerãm, ca fiecare individ sã stie cu ce rezoneazã, si cu ce nu rezoneazã. Acceptati ... totul ... care serveste ... totul cu care vã SIMTITI confortabili ... si renuntati la ceea ce nu vã este confortabil ... si asta poate însemna „ lucruri mici, cu semnificatii diferite”, a unei canalizãri, dacã ne întelegi.


Cu totul ... VOI decideti ceea ce vi se pare bine pentru SUFLETUL VOSTRU.


Dacã SIMTITI cã vi se pare bine, acceptati ... pentru cã nu vã înselati dacã SIMTITI cã este corect. Însã nu puteti fi siguri, dacã simtiti cã este
gresit !


Blossom: Deci ... întorcîndu-ne la „asteptare”. Da ... pot SÃ O SIMT ... acum, vorbind ... însã nu necesar în alt mod.


Federatia de Luminã: Pentru cã persoanele rãmîn atît de înfãsurate cu energiile care sunt puse în mod deliberat în drumul lor. Energii care le îndepãrteazã de ADEVÃR. Cu toate acestea, dragi suflete ale Pãmîntului ... rupeti prin ele ... cerneti ... miscati-vã prin ele ... în afarã, în cealaltã parte, în directia soarelui strãlucitor.

Veti gãsi acolo, aceastã SENZATIE de asteptare ... Aceastã SENZATIE de purã bucurie si de emotie.


Blossom: Puneti un surîs pe fata si în inima mea, cu energia acestor cuvinte.


Federatia de Luminã: Asta este chiar intentia noastrã ... Repetãm ceea ce profetizãm.


TOATE LUCRURILE SE VOR SCHIMBA.


LUMEA VOASTRÃ SE GÃSESTE ÎN PRAGUL UNEI MARI SCHIMBÃRI.


Dacã inspirati profund, puteti SÃ O SIMTITI în aerul acestei inspiratii.


Blossom: Deci, vedeti ... mi-ar place sã cercetez asta în amãnunt. În lumea NOASTRÃ ... cînd cineva spune „în pragul a” ... poate fi interpretat, ca „acum, în orice minut”. În acelasi mod, ... cînd spunem „în curînd” ... si am fost pe drumul ãsta de multe ori ... vrea sã însemne „ în termen de zile”. Nu  un „în termen de zile”, care se vor întîmpla în viitorii 400 de ani ... Vrem sã spunem „în termen de zile”, în termenul maximum de una, douã luni.


Federatia de Luminã: Putem ajuta, rãspunzînd doar, cã , deci „perioada de timp” despre care vorbim, trebuie „sã fie luatã la bord”, si asumatã pentru perioada pe care persoana o SIMTE în inima sa. Acesti fluturi, îti spun cã „ ceva este aproape”. Noi întelegem asta ca o reactie a entuziasmului, fatã de un „eveniment”.


DA-TI LUSTRU PANTOFILOR VOSTRII.


Blossom: Cum ? Voi ati spus asta cu mult timp în urmã, mai precis ÎNAINTE DE 14 OCTOMBRIE 2008 ! În timpul acela, nu întelesesem despre ce era vorba. De ce mentionati acum acelasi lucru, si ce vrea sã însemne asta ?


Federatia de Luminã: Dîndu-ti aceastã expresie, voiam sã semnifice, cînd o persoanã „se pregãteste” pentru un eveniment special. Cînd se îmbracã cu elegantã, si-si aratã cel mai bun aspect al sãu, pentru aceastã ocazie.


Blossom: Oooh ... stiti cã eu PUTEAM sã mã emotionez. Însã inevitabil, îndoielile apar, datoritã deceptiilor din trecut.


Federatia de Luminã: Si cu toate astea, continui sã vorbesti si sã te conexezi cu noi, pentru cã inima ta î-ti spune sã o faci ... si cum spusesem mai înainte ...


Blossom: Pare a fi aceeasi zi !


Federatia de Luminã: NU VENIM CU INTENTIA DE A ÎNSELA.


NU CÃUTÃM SÃ VÃ PIERDEM TIMPUL VOSTRU, NICI AL NOSTRU.


AJUNGEM LA TINE ÎN ACEST MOD, PENTRU CÃ AVEM MESAJE DE TRANSMIS.


MESAJE PENTRU PREGÃTIREA SUFLETULUI.


VENIM PENTRU A AJUTA LA TRANZITIE.


CHIAR MAI MULT, SOSIM ÎN IUBIRE/DIN IUBIRE/SI PRIN IUBIRE.


Blossom: Yep ...ceva înãuntru-l meu STIE cã ceva mare se va petrece „Într-o zi”. Am parcurs un lung drum, pentru ca nici o datã „ sã astept ca ceva” , sã se petreacã „în curînd”. Cînd va fi, o sã fie. Dar, pot sã am îndrãzneala de a spune, cã aceastã comunicare, în particular, mi-a suit adrenalina ... ceea ce, nu se mai întîmpla, de mult timp.


Federatia de Luminã: Vei vedea, Blossom, vei vedea.


Blossom: Credeti-mã ... cã nu existã nimic, care sã-mi placã mai mult. O dorintã profundã în interiorul meu, este, de a fi capabilã „sã trãiesc asa cum a fost proiectat”. Prieteni, avem, aici, prea multã suferintã ... Prea mult din acest paradox. Acum ESTE precis TIMPUL DE A RIDICA VÃLUL si A AVEA permisiunea SÃ FIM CEEA CE TREBUIA SÃ FIM. Si cu asta luptãm. STIIND CÃ SUNTEM MAI MULT DECÎT ASTA ... si pe deasupra suntem umiliti si „redusi la mutenie”, si cîteodatã, NE SIMTIM ATÎT DE PRINSI DE ACEST SISTEM.


Federatia de Luminã: Însã, noi ti-am soptit la ureche ... SA FÃCUT. SA SFÎRSIT. SA TERMINAT.


Blossom: Si cu tot respectul ... Eu asi rãspunde cu o soaptã ... „ Nu SEAMÃNÃ nimic cu asta”.


Federatia de Luminã: SIMTE asta în strãfundul tãu. CUNOASTE asta în cel mai profund loc din tine. În SENZATIA CUNOASTERII celei mai înalte ale TALE. Acest loc de Pace, înãuntru-l FIINTEI tale, care STIE CÃ ASTA VA AVEA LOC.


ACEASTÃ SCHIMBARE PE CARE AI VENIT SÃ O SCHIMBI, ARE LOC.


ÎNTR-O ZI, FOARTE ÎN CURÎND, VEI SPUNE „ ESTE AICI! ÎN SFÎRSIT. ESTE AICI!”


Blossom: Este amuzant ... într-adevãr interesant. Eu STIU cã voi doreati ca eu sã fi prelungit mãrimea cuvintelor „foarte în curînd”. Am fãcut-o ... si dupã aceea ati vrut ca eu sã mã fi reîntors, si sã le fi fãcut si mai mari încã ... deci am fãcut-o. Mã simt fericitã cã pot contribui. Este timpul sã plecati, nu-i adevãrat ?


Federatia de Luminã: Într-adevãr ...


Blossom: Multumesc. MÃ SIMT foarte înãltatã, de energia continutã în interiorul cuvintelor voastre.


Federatia de Luminã: Pentru cã asta este intentia noastrã!


Blossom: În Iubire si recunostintã.
Website: Blossom Goodchild 

Translator: Florika

terra galactica

sorin

WANDERER OF THE SKIES            

WANDERER OF THE SKIES            
în limba română

AND YOU AND I

David Wilcock translations

Messages of Love and Light

Messages of Love and Light
în limba română

LIGHT EYE - TRIBUT TO AN UFO WATCHER

FREE PAGES

SHELDAN NIDLE

SHELDAN NIDLE
în limba română

March of Millions

SALUSA BY MIKE QUINSEY

SALUSA BY MIKE QUINSEY
în limba română

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
în limba română

MONTAGUE KEEN

MONTAGUE KEEN
în limba română

GREG GILLES

GREG GILLES
în limba română

Petition

Dezvãluirea pe deplin a prezentei ET pe Pãmînt, de cãtre Guvern

Full government disclosure of ET presence on Earth

https://secure.avaaz.org/en/petition/Full_government_disclosure_of_ET_presence_on_Earth_now/?cHQipcb

De ce este important

Prezenta de civilizatii extraterestre pe Pãmînt si în jurul lui, a fost declaratã public de sute de martori în prima mînã, inclusiv oficiali militari, astronauti si piloti de aviatie civilã.

A fãcut obiectul unei acoperiri timp de mai mult de 60 de ani, de acord cu mãrturiile date de aceste persoane, fãcute publice în cadrul Proiectului Dr. Steven Greer, si al documentarului recent, SIRIUS, precum si prin Audierea Cetãtenilor despre Dezvãluire=Audientele cetãtenilor despre Divulgare, care a avut loc în National Press Club, în Washington DC, în Aprilie/Mai 2013.

Aceastã ascundere(acoperire), folosind dezinformarea mediaticã si farsele, a împiedicat Omenirea de la un contact deschis cu cetãtenii galactici binevoitori si foarte avansati, capabili sã facã cãlãtorii interstelare, mai rapide decît viteza luminii. În acest sens, liderii mondiali au privat aceastã planetã de tehnologii de propulsie si energie avansate, care puteau sã fi transformat complect civilizatia omeneascã, ridicîndo-a la un nível înalt de bunãstare globalã, inter-relationamente si sãnãtate ambientalã, cu care foarte putini pot chiar visa.

Planeta noastrã, poate doar, sã se îndrepte cãtre o crizã mai profundã, sub controlul complexului militar-industrial, si al corporatiilor de combustibile fosile, care trag de sforile guvernului, prin alternative întîrziate, care puteau duce la nãruirea puterii lor, împreunã cu cabala de interesse investite.

Recunoasterea deschisã de cãtre guvernele de pe Pãmînt, a popoarelor extraterrestre avansate, este pasul necesar, pentru a începe urmãtorul capitol al Umanitãtii, si al planetei noastre. Claritatea este vitalã, în cazul în care Umanitatea se va conecta cu succes cu ET, si se va apropia cu bunãvointã, diferentiatã în prezent, prin reprezentarea comunicatiei mass-media, de cãtre entitãtile negative, sau agentiile omenesti posibile, care utilizeazã nave în scopuri de energie inversã, cu obiective necunoscute. Lipsa de transparentã, creeazã confuzie, si un potential pentru actiuni distructive.

Trebuie sã luãm o atitudine de compasiune si libertate ACUM, si sã chemãm Natiunile Unite si toate guvernele lumii, pentru a da un pas înainte, a recunoste adevãrul contactului binevoitor cu Pãmîntul, si sã începem sã ne angajãm în mod deschis cu vecinii nostrii galactici, pentru a vindeca lumea noastrã.


https://secure.avaaz.org/en/petition/Full_government_disclosure_of_ET_presence_on_Earth_now/?cHQipcb