Followers

PUTIN
2017.07.08 - Putin Conference after G20 Summit - RO from Roberto Petitpas on Vimeo.BOTH VIDEOS AVAILABLE IN ENGLISH,FRENCH, ROUMANIAN, AND PORTUGUESE


I DECREE

joi, 16 mai 2013

24:04:2013Federatia de Luminã canalizatã de cãtre Blossom Goodchild

BLOSSOM

Aprilie 24, 2013


Blossom: Bunã ziua tuturor ! Destule persoane mi-au scris, cerîndu-mi dacã as putea sã vã întreb, cum ar putea sã vã contacteze, asa ca si pe ghizii  si îngerii lor. Stiu cã ati referit aceastã problema anterior, si stiu cã cel mai bun lucru de fãcut este sã meditãm. Dar mã întreb, dacã ar fi posibil sã intrati în mai amãnunte, pentru cã multi gãsesc cã este frustrant si simt cã nu fac niciun contact.

Federatia de Luminã: În ce lume minunatã trãiti voi. Nu este cã  puteti sã “ o vedeti”...într-adevãr “ a vedea” adîncimea frumusetii care este acolo într-un fel care înainte nu era posibil ?                                                                                        

Blossom: Stiu ce vreti sã arãtati... Se pare cã existã o energie diferitã în aer, si într-adevãr, stelele pe cer, si pacea care ne înconjoarã, sunt de o evidentã diferitã.

Federatia de Luminã: Atunci este cum sugerãm sã ajutati Eu-l sã ia legãtura cu cei care nu sunt de pe Pãmînt. O sã încercãm sã vã dãm indicatiile pe care le-ati cerut în modul cel mai bun posibil pe care îl cunoastem. Cînd o persoanã se gãseste într-o stare de spirit pasnicã...energia pe care o emana fiinta sa este mai compatibilã, cu energia care este mai doritã de a fi contactatã. Cînd individul este stresat, “liniile” sunt blocate si intervine distorsiunea

Stim cã, multi se situeazã într-o stare de pace pentru a face legãtura, dar simt încã “ cã nu-i nimeni acasã”. Insã, noi suntem. Ceea ce individul trebuie sã accepte, este cã “ nu existã o distantã între noi”...nu este ca si cum unul s-ar gãsi în Austrália si altul în Anglia. Cum spusesem anterior “ Ne gãsim la distantã de o respiratie”. Cu toate acestea ceea ce existã între noi, este o cantitate de masã a cîmpurilor de energie. Ne-ar place sã le comparãm cu “mãzgãliturile”, si cu cît mai încîlcitã este mãzgãlitura, mai probabil va fi ca legãtura sã nu fie clarã.

Aceste standarde ale energiei voastre au nevoie sã fie “fluide” în  modul cel mai posibil. Deci vã sugerãm sã vizualizati, cã asa se întîmplã. Cel mai bun mod este ca aceste energii sã meargã “direct în sus” . Înainte de toate imaginati-vã un fascicul de Luminã, coborînd de sus, cãtre coroana capului vostru. Si fãcînd legãtura direct cu inima voastrã. O datã circulînd acolo...permiteti-i sã vã umple tot corpul. Dupã ce ati realizat-o..imaginati energia care a fost creatã pentru a o putea “lansa” direct în sus, legîndu-se “spatiului” de unde a venit.

Ceea ce dorim sã vã transmitem, este cã ...”sus” asa cum spui tu de multe ori Blossom...existã un vast scenariu, dar nu este necesar ca VOI sã gãsiti calea care duce la suflet, la ghid, la înger, la Fiinta de Luminã, cu care doriti sã luati legãtura. Am spune cã, gîndul vostru ajunge “acolo sus”...probabil în sala de asteptare, si energia este directionatã aceluia cu care doriti sã luati legãtura... si este imediat simtitã de cãtre energia implicatã.

Nu a existat NICIODATÃ o ocazie, în care FIINTA, fie de pe Pãmînt, sau din oricare altã parte, sã fi avut “ o chemare deturnatã “. Nu se întîmplã uneori, cã o persoanã nu este capabilã sã audã bine la telefoanele voastre...sau cã existã interferente pe linie ? Legãtura a fost fãcutã...dar datoritã epidemiilor de “energie” ...sau a lipsei ei...nu întotdeauna este posibil ca legãtura sã fie cum ne-ar place.

Ceea ce ne-ar place sã stiti, este cã TOATE gîndurile sunt SIMTITE. Multi se simt disperati ca sã facã contact cu noi. Legãtura....doar a fost gînditã...a si fost fãcutã.

Blossom: Înteleg asta...dar existã frustrare pentru cei care simt cã nu sunt primiti.

Federatia de Luminã: Atunci trebuie sã lase frustrarea sã plece, pentru cã oferã doar acelas lucru, si se pot întîmpla “ încrucisãri de linii”.

Blossom: Poti sã-mi explici “ încrucisãrile de linii” ? în ce termeni vrei sã referi asta ?

Federatia de Luminã: În sensul în care sufletele de pe Pãmînt, încercînd sã ia legãtura cu cei “ sus “...cînd SIMT cã nu existã rãspuns, încep sã-si “ piardã ÎNCREDEREA în ei proprii “. Dacã vor avea un gînd care soseste...se întreabã, dacã acest gînd este “ al lor “...sau dacã “ e din cealaltã parte “.

Pentru cei care au nevoie sã contacteze alte regate...este într-adevãr de sfãtuit, sã nu astepte nimic altceva decît o SENZATIE DE IUBIRE, care le este trimisã lor. Cum stii... a experimenta CU ADEVÃRAT IUBIREA sub orice formã, are un mult mai mare impact, decît cuvîntul vorbit sau scris. Pentru cã acceptînd IUBIREA care vã este oferitã...o enormã cantitate de energie...si de cunoastere...este “ descãrcatã “ în cadrul acestei epidemii de IUBIRE.

Toate sufletele fac parte din totalitate. NOI SUNTEM UNU. Din aceastã cauzã, NU poti sã iei legãtura cu  “ altii “...pentru cã ESTI altii.

Exista o legãturã...o matritã...care ne leagã pe toti. Toti suntem pãrti ale acestei matrite. Nu existã un singur lucru viu pe planeta voastrã, sau pe oricare alta, care sã nu fie atasatã lui UNU...care esti TU.

Pentru cei care sunt disperati sã vorbeascã cu noi, sau cu altii…implorãm sã terminati cu aceastã disperare. Pentru cã nu este de folos, pentru ceea ce încearcã sã obtinã.

Într-adevãr are importantã ca voi sã “ vorbiti “ sau nu, direct cu noi ? Cãci fiecare dintre voi STIE TOTUL ce trebuie sã vã spunem la nível de suflet. Este mai de sfãtuit, sã vã faceti legãtura cu “ Eu-l Superior “ al vostru...cãci fãcînd-o, stabiliti legãtura  “ cu noi toti “ în orice mod.

Blossom: Atunci poate puteti sã ne dati cîteva indicatii despre acest lucru. Cunoastem despre meditatie si respiratie....ar exista oare ceva pe care l-am putea oferi, pentru ca fiecare sã poatã sã faca o sesiune si ÎNTR-ADEVÃR sã ia legãtura cu partea SUPERIOARÃ a sa proprie ?

Federatia de Luminã: În primul rînd este intentia...si motivul care se aflã în spatele dorintei de a o face.

Pui intrebãri, nu pui ? Cã ar fi existat o alta dorintã în afará de a “ îmbunãtãti “ aspectul sufletului care se gãseste pe Pãmînt ? Ai rãmîne surprinsã.

Blossom: Ce vrei sã spui cu asta ?

Federatia de Luminã: În acest proces, sunt cîtiva... care nu au altã intentie de a face legãtura, decît în propriul interes, într-un fel care nu este pentru binele Suprem.

Blossom: Într-adevãr ? Credeam cã aveau o legãturã foarte micã...si cã au fost în orice parte sã o cearã. Cu sigurantã Eu-l Superior are o mare putere si IUBIRE, si cã nu putea oferi altceva decît ceea ce-i mai bun pentru suflet si, din acestã cauzã, nu vãd motivul  ca cineva sã se lege cu “ cerul “, care sã nu fie numai pentru a beneficia eu-l si totalitatea.

Federatia de Luminã: Noi nu am spus cã ei obtin rãspunsurile pe care le vor. Cãci partea cea mai înaltã a sufletului, ESTE doar IUBIREA.

Existã multe suflete care nu au evoluat, în felul în care multe suflete iluminate au fãcut-o. Din cauza asta, ai fi surprinsã, despre ce, si cum ei cer ca sã se întîmple.

Dar sã continuãm...într-un fel mai lãmuritor. Nu poate existã o întrerupere, între Eu superior, si aspectul sufletului, care exista pe Pãmînt. Cîteodatã se pare cã asa este, dar frînghia nu poate fi ruptã...pînã cînd persoana va lãsa spirala Pãmîntului si nu mai are corpul fizic care  “ gãzduieste “ sufletul.Atunci, legãtura terenã este tãiatã, si legãtura este “ automat “ în contact cu ADEVÃRATUL EU. Cu ADEVÃRATA CUNOASTERE, a sa.

Este o bunã ideie...dupã ce respiri profund, cîtva timp, sã-i spui de cîteva ori Eu-lui...” EU STIU CINE SUNT, EU STIU CINE SUNT “.

De asemenea este cã...pe cind meditezi...si gãsindu-te pe tine propriu, într-un loc, unde “ nu esti nicãieri “si “ nimic “ nu se întîmplã, decît pace, si ceti care se învîrtesc...este atunci cînd se face legãtura mai profundã. Conversatiile care au loc, cînd nu se ascultã un cuvînt, sunt de supremã claritate.

Si pentru aceastã cauzã vã amintim,, mereu si mereu, importanta “ timpului de liniste “. Cea mai bunã ocazie de a o face...este clar, cînd vã va fi mai oportun. Încã asa, noi v-am sugeri posibilitatea, sã considerati, rãsãritul si apusul soarelui.

Conversatiile mai profunde sunt realizate, cînd legãturile INIMÃ la INIMÃ, sunt simtite. Si în “ conversatia inimii “ suntem mai interesati. Acest SENTIMENT care nu poate fi transmis cu ajutorul cuvintelor, este cel mai pretios dintre toate. Cînd inima voastrã “ descarcã “ toatã IUBIREA pe care o are în ea...într-un flux constant pentru TOTI... si PENTRU TOATE LUCRURILE...cînd vã permiteti vouã SÃ FITI IUBIRE. Atunci cu adevãrat veti SIMTI contactul cu noi...cu îndrumãtorii vostri..cu TOATE FIINTELE.

Ne este greu sã expunem acest lucru în cuvinte ! Dar continuãm sã încercãm.
Cînd esti ” în zona “ ... cînd te gãsesti “ pe vîrful lumii “ ...cînd “ plutesti de bucurie “ si o “ energie de rîs “.. cînd CEEA CE SUNTETI SIMTE CUNOASTEREA a minunãtiei de A FI viu..ACEASTA ESTE ADEVÃRATA EXPRESIE A EU-lui VOSTRU.

SI cînd literalmente puteti SIMTI legãtura voastrã cu TOTUL.

Deci, nu vrem sã vã dezamãgim, dar am spune cã este mult mai bine sã doresti sã fii fericit, si sã CUNOASTETI EU-l VOSTRU...decît de a avea nevoie sã fiti în contact cu noi, sau cu cei din specia noastrã.

Referitor la îndrumãtorii (ghizii) si îngerii vostri...SÃ STITI cã fiecare dintre voi, are multi. Acuma, pentru cã nu sunt niste cutii vorbitoare, nu înseamnã, cã nu sunt acolo.

Spunîndu-le simplu “olá “ lor...legãtura este stabilitã.

Nu fiti dezamãgiti pentru cã unii sunt capabili sã converseze cu ei, sau sã aibã semnale, sau “ sã vadã “ ghizii/prietenii sãi. Asta nu îi face sã devinã mai “ spirituali “ decît oricare altul...cãci efectiv, toti sunteti spirite.

SÃ STITI, simplu, cã ei au ales sã stea cu voi, pentru a vã ajuta, si orienta, de fiecare datã cînd pot. Cînd vã apare cîte o ideie strãlucitã...sau vã simtiti “ ghidati “, pentru a executa o anumitã actiune...cum stiti, dacã e a voastrã...sau a asistentului vostru ?

Dragilor...ÎN REALITATE, nu are importantã.

CEEA CE ARE IMPORTANTÃ; ESTE CA VOI SÃ GÃSITI FERICIREA.

Toti cauta fericirea...dar cînd o veti gãsi...cînd cu adevãrat o veti gãsi...si asta nu înseamnã o fericire “ acum si mai tîrziu “...însã o fericire permanentã...ATUNCI esti în contact cu FIINTA cea mai importantã dintre toate. CU TINE PROPRIU...si cine esi tu ?...TOTI SI FIECARE !


Blossom: Vã multumesc prietenii mei. Cît sunteti de binecuvîtati ??...Astãzi aproape cã nu v-am întrerupt !!!

Federatia de Luminã: Pãrãsiti toate preocupãrile, si oferitile întelegerii mai înalte a IUBIRII. În viata voastrã zilnicã, nu dati timp preocupãrilor si fricilor. Nu au loc, si cautã doar sã vã confunde.

Cînd VETI STI cã vã aflati aici pentru a exprima...Adevãratul Eu...al vostru, STITI cã asta este responsabilitatea voastrã...doar a voastrã...SÃ FITI CEL MAI BUN, PE CARE ÎL PUTETI FI.

ASTA ATI VENIT AICI SÃ FACETI...SÃ FITI IUBIREA CARE SUNTETI.

Aceasta a fost alegerea voastrã...Numeni nu va trimis...voi ati cerut...pentru cã STIATI cã aveati cãrtile de acreditare, pentru a ocupa pozitia.

FIIND IUBIREA CARE SUNTETI...PUR SI SIMPLU...FÃCETI CEEA CE ATI VENIT AICI SÃ FACETI...SÃ SCHIMBATI LUMEA.

SI ...O FACETI.

VÃ IUBIM PE VOI TOTI.

Blossom: Si noi vã iubim pe voi toti. Multumesc. CE ?!!   Iarãsi este 11:11 Translator: Florika

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

terra galactica

sorin

WANDERER OF THE SKIES            

WANDERER OF THE SKIES            
în limba română

AND YOU AND I

David Wilcock translations

Messages of Love and Light

Messages of Love and Light
în limba română

LIGHT EYE - TRIBUT TO AN UFO WATCHER

FREE PAGES

SHELDAN NIDLE

SHELDAN NIDLE
în limba română

March of Millions

SALUSA BY MIKE QUINSEY

SALUSA BY MIKE QUINSEY
în limba română

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
în limba română

MONTAGUE KEEN

MONTAGUE KEEN
în limba română

GREG GILLES

GREG GILLES
în limba română

Petition

Dezvãluirea pe deplin a prezentei ET pe Pãmînt, de cãtre Guvern

Full government disclosure of ET presence on Earth

https://secure.avaaz.org/en/petition/Full_government_disclosure_of_ET_presence_on_Earth_now/?cHQipcb

De ce este important

Prezenta de civilizatii extraterestre pe Pãmînt si în jurul lui, a fost declaratã public de sute de martori în prima mînã, inclusiv oficiali militari, astronauti si piloti de aviatie civilã.

A fãcut obiectul unei acoperiri timp de mai mult de 60 de ani, de acord cu mãrturiile date de aceste persoane, fãcute publice în cadrul Proiectului Dr. Steven Greer, si al documentarului recent, SIRIUS, precum si prin Audierea Cetãtenilor despre Dezvãluire=Audientele cetãtenilor despre Divulgare, care a avut loc în National Press Club, în Washington DC, în Aprilie/Mai 2013.

Aceastã ascundere(acoperire), folosind dezinformarea mediaticã si farsele, a împiedicat Omenirea de la un contact deschis cu cetãtenii galactici binevoitori si foarte avansati, capabili sã facã cãlãtorii interstelare, mai rapide decît viteza luminii. În acest sens, liderii mondiali au privat aceastã planetã de tehnologii de propulsie si energie avansate, care puteau sã fi transformat complect civilizatia omeneascã, ridicîndo-a la un nível înalt de bunãstare globalã, inter-relationamente si sãnãtate ambientalã, cu care foarte putini pot chiar visa.

Planeta noastrã, poate doar, sã se îndrepte cãtre o crizã mai profundã, sub controlul complexului militar-industrial, si al corporatiilor de combustibile fosile, care trag de sforile guvernului, prin alternative întîrziate, care puteau duce la nãruirea puterii lor, împreunã cu cabala de interesse investite.

Recunoasterea deschisã de cãtre guvernele de pe Pãmînt, a popoarelor extraterrestre avansate, este pasul necesar, pentru a începe urmãtorul capitol al Umanitãtii, si al planetei noastre. Claritatea este vitalã, în cazul în care Umanitatea se va conecta cu succes cu ET, si se va apropia cu bunãvointã, diferentiatã în prezent, prin reprezentarea comunicatiei mass-media, de cãtre entitãtile negative, sau agentiile omenesti posibile, care utilizeazã nave în scopuri de energie inversã, cu obiective necunoscute. Lipsa de transparentã, creeazã confuzie, si un potential pentru actiuni distructive.

Trebuie sã luãm o atitudine de compasiune si libertate ACUM, si sã chemãm Natiunile Unite si toate guvernele lumii, pentru a da un pas înainte, a recunoste adevãrul contactului binevoitor cu Pãmîntul, si sã începem sã ne angajãm în mod deschis cu vecinii nostrii galactici, pentru a vindeca lumea noastrã.


https://secure.avaaz.org/en/petition/Full_government_disclosure_of_ET_presence_on_Earth_now/?cHQipcb