Followers

PUTIN
2017.07.08 - Putin Conference after G20 Summit - RO from Roberto Petitpas on Vimeo.BOTH VIDEOS AVAILABLE IN ENGLISH,FRENCH, ROUMANIAN, AND PORTUGUESE


I DECREE

miercuri, 26 iunie 2013

05:06:20135 Iunie, 2013


Blossom: Iatã-ne din nou ! Bunã ziua tuturor ! Astãzi as dori sã prezint o altã întrebare de la un membru al echipei de traducãtori. Am încredere în mine ...  pentru cã într-o anumitã mãsurã, si împingînd frontierele mele ... însã este bine sã o faci, si bine pentru toatã lumea ! Ok ... sã începem ... Care este adevãrata explicatie a existentei raselor si limbilor diferite, pe planeta noastrã ? E rîndul vostru.

Federatia de Luminã: Te salutãm cu dragoste, si acceptãm întrebãrile care au fost fãcute. Putem începe, recunoscînd cã, prin intermediul acestor conversatii, întelegem cã interesul asupra unor astfel de probleme, îi permite “ Eu-lui “ sã aparã în prim-plan, si în acelasi timp, îi permite Ego-ului (pãcatului/defectului), sã se retragã. Este extrem de satisfãcãtor sã “  vezi “ în interiorul energiei fiecãruia.

Deci ... persoana ar dori sã stie pozitia exacta a “ nevoii “ de a se exprima ...  în cuvinte ... si am spune în limbi diferite ?

Asa cum vã puteati astepta ... este cã, în multe alte planuri, planete si vibratii ... nu este nevoie de astfel de lucruri. Cuvintele sunt superficiale, în interpretarea lor, fãcutã de cãtre individ. Si cu toate cã, se poate gîndi, cã se reuseste a atinge “ sensul“ ... de-alungul timpurilor, mult a fost “  nivelat “ ... astfel încît, cuvîntul pronuntat care exista înainte ... si-a pierdut mult din “ energia “ sa.

Initial, era “ sunetul “ prin intermediul Luminii, care propunea un “ obiectiv “ interesant de comunicare. Exprimînd pura IUBIRE .. Lumina care emana ... prin desenul Divinului, avea sã producã în mod automat o“ vibratie de bîzîit  “. Asta ... la începutul limbajului, era pur si simplu un sunet care emana dintr-un suflet si “ lansa în afarã “ ceea ce SIMTEA. Nu era o vorbire “ cu intentie “ ... cu toate cã era naturalã. A construit, pur si simplu, o viatã proprie. Foarte asemãnãtoare cu sunetul unei brize, sau fosnetul frunzelor. Ambele au un sunet propriu care “ este al lor “ ... spre deosebire de “ acel produs de ele “.

Blossom: Puteti lãmuri, care este diferenta ?

Federatia de Luminã: Cînd cîntã o pasãre ... chiar cînd tace ... ar avea un sunet vibrant care vine de la ea ... TOATE AU. Chiar atunci cînd nu vorbesti ... existã instrumente care pot mãsura cîmpul tãu de vibratie. Acestã exprimare se modificã, depinzînd de “ energia “ fiecãruia, la un moment dat. Persoana are un discurs inferior, dacã are gînduri si vibratii joase … comparate cu cele mai “ usoare “ … în densitate ... în cîmpul vibrator al bucuriei si al rîsului.  

Chiar tu, Blossom, ai spus cã-ti place sã asculti “ linistea noptii “ ... si totusi reusesti sã auzi “ bîzîitul “ care îi este inerent.

Blossom: Ok ... atunci ... cum se transformã în vorbire ?

Federatia de Luminã: Intrînd în sintonie cu intentia. A fost datã o cutie de você umanilor ... parte dintr-o experientã, pentru a se exprima într-un mod diferit. Multe “ specii “ nu au nevoie ... cãci gîndirea telepaticã este recunoscutã, de la unul la altul.
Multi dintre voi au auzit Limbajul Luminii. Un limbaj vorbit … am spune, de unele “ Fiinte din exteriorul lumii “ . Am sugeri, cã este o vibratie de multe sunete care este produsã, si chiar asa, nici mãcar nu are “ format de cuvînt “, care este livrat. Este un amestec de tonalitãti si de “ supra tonalitãti “, care dau origine unei expresii de Luminã … care este receptionatã de altii ca “ semnale “ ale vibratiilor.

Acesta este modul, în care a început limbajul.

Amintiti-vã, din nou, cã rasa umanã, a fost o experientã. Eram constienti de cutia de voce, care fusese datã pentru comunicarea prin sunet ... însã nu am fost NOI care am dezvoltat limbajul ... voi ati fost. Prin intermediul  expresiei sufletului.

La început, sa dovedit cã, din gurã, vor fi emise “ lungimi de undã “ automate ... care proveneau de la o SENZATIE a inimii. Este motivul, pentru care de multe ori vã spunem, sã urmati SENTIMENTUL / SENZATIA ... pentru cã, în decursul timpului, cuvintele sau dezvoltat într-o energie foarte inutilã, în cea mai mare parte a timpului.

Sã nu ne întelegeti gresit ... dezvoltarea expresiei sufletului si a inimii, are o frumusete interioarã, mare parte din ea ... cînd persoana ascultã CU ADEVÃRAT ... desi mult sa transformat într-un nível inferior de energie ... care, ar fi într-adevãr o ideie minunatã, sã fie îndepãrtatã de vocabularul vostru. 

Astfel, experienta sunetului transformîndu-se în expresia sentimentului“ sa dezvoltat, pe cînd locuiati de-alungul timpului pe planul de pe Pãmînt ... în unele cazuri.

Blossom: Si ceilalti ?

Federatia de Luminã: Au venit cu voi. Unele rase avansate au introdus anumite “ limbaje “, a altor sisteme ... cãci “ scrierea“  lor, si desenele lor simbolice, aveau coduri în ele ... care sunt de o semnificatie profund înrãdãcinatã.

Blossom: Care vor fi explicate în mod clar într-o altã zi ! Cred cã vorbiti despre “ Egipteni “ ? Poate despre Evrei ?

Federatia de Luminã: Din toate cîte putin.

Blossom: Deci ... cel putin dacã nu mã însel ... ne lãmuriti cã desi  “ noi, oamenii  “ suntem, un mod de viatã experimentalã ... am fost în mod clar ajutati de cãtre locuitori ai altor sisteme ... care au venit sã ne ajute. Asta a fãcut mereu parte din plan ?

Federatia de Luminã: Zîmbim ... pentru cã, desi existã PLANUL DIVIN GENERAL ... ceea ce este bine ca sã întelegeti, este faptul cã PLANUL ESTE, DE A CREA PLANUL. O experientã, în care natura cursului sãu, este determinatã de cãtre LIBERUL ARBITRU.

Blossom: Am simti cã voiati sã spuneti LIBERUL ... însã arbitrul divin ... este ceea ce mi-a pus creierul sã fiarbã ... sã mergem la alt subiect ... se poate ??

Federatia de Luminã: Desigur cã este LIBER si cu sigurantã este DIVIN TOTUL ... asa cum continuãm sã reiterãm, ESTE DIVIN ... chiar cînd nu putem vedea Divinitatea, sau sã SIMTIM Divinitatea acestuia.

Blossom: Stiu cã multi ar dori sã întrebe ... unde este Divinitatea, într-un sat care explodeazã în bucãti, sau în abuzul copiilor ... As putea mentiona mai multe lucruri ...

Federatia de Luminã: Si noi am spune-o “ Gãsiti-o “

Blossom: Vai ... Nu mã asteptam la acest rãspuns. Voi vreti sã ne spuneti prin inimile noastre ... sã gãsim IUBIREA ? Sau vrea sã însemne  “ a oferi  “ IUBIREA în aceastã situatie ? Sunt douã lucruri diferite.

Federatia de Luminã: Dar ambele sunt recomandabile.

Blossom: STIU cã a oferi IUBIREA, este o situatie de “ vibratie joasã “ ... însã  a gãsi de fapt IUBIREA în ea, este foarte diferit.

Federatia de Luminã: Dar asta este ceea ce vã cerem sã faceti.

Blossom: Cum ?

Federatia de Luminã: Acceptînd cã TOTUL este DIVIN. Nu poate fi altceva. Cînd alegeti “ sã investigati “ un eveniment special, oriunde pe planeta voastrã, este prin “ ego “, deoarece nu reusiti sã-l vedeti într-o perspectivã mai largã. Ca întotdeauna ... ne este greu sã exprimãm asta “ PRIN CUVINTE “.

 Însã spunem cã, dacã AVETI ÎNCREDERE ÎN CUNOSTINTELE VOASTRE ... SIMTIND pur si simplu cã existã IUBIREA DIVINÃ în TOATE LUCRURILE ... atunci aceastã CUNOASTERE ... desi confuzã, dacã permiteti gîndul ... sã ajungã prin cuvinte ... aceastã CUNOASTERE a ADEVÃRULUI, poate fi acceptatã de cãtre voi.

Blossom: Dar ... voi ati spus cã prin liberul arbitru, aceastã experientã a devenit oribil de gresitã ! Atunci, cum poate fi Divinã?

Federatia de Luminã: Este o întrebare bunã.

Blossom: Veti rãspunde ?

Federatia de Luminã: Desi poate pãrea ceva oribil ... sau “ dureros “ ... sau “ plin de urã “ ... sau “ frustrant “ ... sau  “ dezgustãtor “ ... ACEASTA ÎNCÃ ESTE IUBIRE ...Doar un nível diferit de vibratie de ceva spus ca “ o mare bucurie “ ... sau “ dînd pace “ sau “ de recunostintã “ ...

Cele douã fete ale aceleiasi monede, aratã cã a fost de un mare învãtãmînt, pentru toti ... Aceste “ iluzii  “, în mijlocul aceastei “ realitãti “, sunt de o mare cunoastere si iluminare.
Blossom: Atunci, cu respectul cuvenit ... cum a devenit oribil de gresit ?

Federatia de Luminã: Pentru cã, prin liberul arbitru ... sunt acei care sau pierdut în densitatea lui “ Satan “.

Blossom: Vai ! Voi nu ati mentionat niciodatã acest cuvînt înainte ... sã-mi amintesc ... si ajungînd pînã la mine, a trebuit sã fac o pauzã, pentru a vedea dacã vã “ sintonizez “ corect.

Federatia de Luminã: Într-adevãr o faci. Este intentia noastrã de a-l folosi. Este un cuvînt folosit ... si evocã imediat o fortã a întunericului, nu-i asa ?

Blossom: Da. Dar STIU, cã nu existã nici un diavol. Ei bine, acesta este ADEVÃRUL meu.

Federatia de Luminã: Si este un ADEVÃR ADEVÃRAT. A fost creat printr-un gînd ... asa cã, pentru unii diavolul este real. Dar numai dacã, persoana alege sã recunoascã faptul cã este o energie care existã. Este acelasi lucru cu totul. Aveti atît de multe credinte contradictorii ... pentru cã existã atît de multe gînduri pentru fiecare. Strada pe care fiecare o alege, pentru a merge pe ea ... are, din nou ... mult de vãzut cu liberul arbitru.

Blossom: Deci, atunci cînd spuneti cã unii sunt ceruti în densitatea lui Satan ... vrea sã însemne cã sunt  “ pierduti în întuneric “ ?

Federatia de Luminã: Clar cã da. Dar simtim nevoia sã o formulãm, în acest mod ... pentru a vã ajuta sã întelegeti mai bine cã “ lumea fiecãruia “, este creatã de cãtre modelul de gîndire al acestor persoane ... Desi locuiesc pe aceeasi planetã ... nu înseamnã cã perspectiva lumii este aceeasi ... depinzînd de alegerea gîndului. ... IUBIRE sau FRICÃ. 

Nu aveam în “ starea de a FI “, CUNOASTEREA cã IUBIREA, putea sã ajungã la astfel de alternative, despre ea însãsi. Dar ... prin acceptarea ...am devenit constienti de dinamicile interesante pe care le-a prezentat, si am înteles cã dualitatea avea mai multi reprezentanti ai ADEVÃRULUI, în interiorul MINCIUNILOR sale !

Blossom: M-am împiedicat de asemenea, în acest cuvînt. Minciuni ?

Federatia de Luminã: Deoarece ele sunt, de asemenea, de ajutor sufletului. A fi capabil sã distingi si sã discernezi ADEVÃRUL, de ceea ce nu este ...este o parte integrantã a cresterii persoanei. 

Blossom: Se pare cã ne-am abãtut de la cursul întrebãrii initiale …ceea ce se petrece de multe ori .. Dar puteti sã ne dati un rãspuns, înainte de a pleca …despre diferitele rase … culoarea pielii ... culturi, etc ? Cum, si de ce sau format ?

Federatia de Luminã: Am spune pe scurt, cã o mare parte sa dezvoltat printr-o progresie naturalã continuã. 

SIMTIM cã ar fi recomandabil, pentru a discuta acest lucru cu o altã ocazie, cînd nu vom fi la sfîrsitul convorbirii ... dar la început ...deoarece, creierul se poate rãtãci în acestã etapã ... si este mai bine pentru claritatea si prospetimea mintii, sã fie în ordine, atunci cînd vorbim despre asta.

Blossom: Ok …Bine … poate data viitoare. Multumesc mult …Î-mi plac foarte mult aceste conversatii …cu toate cã, ele cîistigã viatã proprie, si ne conduc pe cãi, pe care nu aveam intentia sã le colindãm. Cred cã este o poveste care nu se mai terminã niciodatã.

Federatia de Luminã: Dar adãugãm - “ SI AU TRÃIT FERICITI PÎNÃ LA ADÎNCI BÃTRÎNETI “.

Blossom: SFÎRSIT ! CU IUBIRE SI LUMINÃ SI MULTÃ RECUNOSTINTÃ PENTRU TOTI !Translator: Florika

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

terra galactica

sorin

WANDERER OF THE SKIES            

WANDERER OF THE SKIES            
în limba română

AND YOU AND I

David Wilcock translations

Messages of Love and Light

Messages of Love and Light
în limba română

LIGHT EYE - TRIBUT TO AN UFO WATCHER

FREE PAGES

SHELDAN NIDLE

SHELDAN NIDLE
în limba română

March of Millions

SALUSA BY MIKE QUINSEY

SALUSA BY MIKE QUINSEY
în limba română

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
în limba română

MONTAGUE KEEN

MONTAGUE KEEN
în limba română

GREG GILLES

GREG GILLES
în limba română

Petition

Dezvãluirea pe deplin a prezentei ET pe Pãmînt, de cãtre Guvern

Full government disclosure of ET presence on Earth

https://secure.avaaz.org/en/petition/Full_government_disclosure_of_ET_presence_on_Earth_now/?cHQipcb

De ce este important

Prezenta de civilizatii extraterestre pe Pãmînt si în jurul lui, a fost declaratã public de sute de martori în prima mînã, inclusiv oficiali militari, astronauti si piloti de aviatie civilã.

A fãcut obiectul unei acoperiri timp de mai mult de 60 de ani, de acord cu mãrturiile date de aceste persoane, fãcute publice în cadrul Proiectului Dr. Steven Greer, si al documentarului recent, SIRIUS, precum si prin Audierea Cetãtenilor despre Dezvãluire=Audientele cetãtenilor despre Divulgare, care a avut loc în National Press Club, în Washington DC, în Aprilie/Mai 2013.

Aceastã ascundere(acoperire), folosind dezinformarea mediaticã si farsele, a împiedicat Omenirea de la un contact deschis cu cetãtenii galactici binevoitori si foarte avansati, capabili sã facã cãlãtorii interstelare, mai rapide decît viteza luminii. În acest sens, liderii mondiali au privat aceastã planetã de tehnologii de propulsie si energie avansate, care puteau sã fi transformat complect civilizatia omeneascã, ridicîndo-a la un nível înalt de bunãstare globalã, inter-relationamente si sãnãtate ambientalã, cu care foarte putini pot chiar visa.

Planeta noastrã, poate doar, sã se îndrepte cãtre o crizã mai profundã, sub controlul complexului militar-industrial, si al corporatiilor de combustibile fosile, care trag de sforile guvernului, prin alternative întîrziate, care puteau duce la nãruirea puterii lor, împreunã cu cabala de interesse investite.

Recunoasterea deschisã de cãtre guvernele de pe Pãmînt, a popoarelor extraterrestre avansate, este pasul necesar, pentru a începe urmãtorul capitol al Umanitãtii, si al planetei noastre. Claritatea este vitalã, în cazul în care Umanitatea se va conecta cu succes cu ET, si se va apropia cu bunãvointã, diferentiatã în prezent, prin reprezentarea comunicatiei mass-media, de cãtre entitãtile negative, sau agentiile omenesti posibile, care utilizeazã nave în scopuri de energie inversã, cu obiective necunoscute. Lipsa de transparentã, creeazã confuzie, si un potential pentru actiuni distructive.

Trebuie sã luãm o atitudine de compasiune si libertate ACUM, si sã chemãm Natiunile Unite si toate guvernele lumii, pentru a da un pas înainte, a recunoste adevãrul contactului binevoitor cu Pãmîntul, si sã începem sã ne angajãm în mod deschis cu vecinii nostrii galactici, pentru a vindeca lumea noastrã.


https://secure.avaaz.org/en/petition/Full_government_disclosure_of_ET_presence_on_Earth_now/?cHQipcb