Followers

PUTIN
2017.07.08 - Putin Conference after G20 Summit - RO from Roberto Petitpas on Vimeo.BOTH VIDEOS AVAILABLE IN ENGLISH,FRENCH, ROUMANIAN, AND PORTUGUESE


I DECREE

luni, 21 octombrie 2013

Octombrie 14, 2013

Octombrie 14, 2013

 

Blossom: Ei bine, Bunã ziua, vouã, prietenii mei ...  si trebuia sã spun „La Multi Ani”, ... cãci au trecut cinci ani de la ziua pe care o stiti , în care „Big No Show=Marele Nu Spectacol” sa întîmplat/nu sa întîmplat! Mãi, atîta timp se pare cã atrecut ! Si aici suntem, încã împreunã ... nu trebuia sã fi avut o lumînare aprinsã pentru cinã ? ... Eu si multi continuãm în constiinta voastrã ? Probabil, putin cam prea înghesuiti, pe gustul meu ! Pentru asta ... Deci aici ne gãsim ...

Federatia de Luminã: Aici suntem, Blossom, si tu esti acolo. În adevãr, ne continuãm relatia/ prietenia noastrã, cãci asa dorisem sã fi fost între noi ... tu si noi ... am fãcut aceastã întelegere. Se speculeazã mult, nu-i asa ? Referitor la apropiatul Eveniment, care este pe cale de sosire ?

Blossom: Da ... Mult despre acest subiect pe Internetul nostru, exagereazã acest eveniment ca „bun si adecvat”, si voi nu ati fi putut crede în cîteva scenarii imaginate !

Federatia de Luminã: Da, imaginãm. Pentru cã, se întelege cã existã o neliniste si, deci, este probabil ca multi sã creadã în ceva pe care cineva îi spune, si care nu este adevãrat, cãci mult din ceea ce este prezentat pentru a ajuta pe Eu, în necesitãtile si exigentele sale, trebuie sã devinã adecvat pentru ca el sã SIMTÃ dorintele sufletului.

Însã, putem sã vã amintim fiecãruia ... ascultati-vã atenti inimile voastre. SIMTITI cum cuvintele scrise sau vorbite este în consonantã CU ADEVÃRAT cu acest spatiu înãuntrul vostru.... Deoarece considerãm cã existã multã propagandã, extinsã pentru a denatura ADEVÃRATUL EVENIMENT, care este gata sã se întîmple.

Blossom: Unii au întrebat cu relatie la „armazenamentul” despre care voi ati vorbit. Multi s-au pregãtit înainte de 21 decembrie 2012, si din aceastã cauzã, deja este disponibil ... însã unul întreabã: Pentru cît timp ar trebui sã stea pregãtiti ?

Federatia de Luminã: Nu putem comenta direct, cãci mult va depinde de efectul pe care Evenimentul, îl va avea asupra tuturor.

Blossom: Asta are sens, si m-am gîndit cã aveati sã rãspundeti în acest fel. Din cauza asta, am spune trei luni, în opozitie la trei sãptãmîni, sau la trei ani ?


Federatia de Luminã: Nu putem spune cu precizie ... De asemenea am putea spune cã aceste înmagazinãri, ar putea sã nu fie necesare, în nici un fel ! Însã este mai bine sã ai furnituri pentru un caz de urgentã ... pentru a preveni.

Faptul este cã energia care va sosi în timpul acestui Eveniment, este de mare magnitudine si, din aceastã cauzã, poate afecta liniile voastre de tensiune înaltã, si retelele de energie, si toate lucrurile de naturã electricã. În relatie la cît timp va lua pentru a fi restabilitã din nou ... nu suntem prea siguri ... pînã cînd asta nu va fi în mers.

Blossom: Multi sunt îngrijorati cã acest Eveniment sã fie catastrofic. Existã zvonuri despre cutremure, etc.... Nu ati putea ... vedea cum toti vor fi ... de a ne da pãrerea voastrã despre cînd se va întîmpla, ceea ce „propuneti” ?

Federatia de Luminã: Cu sigurantã nu am folosi cuvîntul catastrofic ... cãci el implicã frica de agitatie si de toate dezastrele naturale, nu-i adevãrat ?

Considerãm cã ACEST EVENIMENT va fi de naturã euforicã. Un eveniment care va schimba manierele pe planeta voastrã.

Blossom: UAU ... dintr-o datã, pe cind scriam aceastã frazã, corpul meu a devenit o gelatinã, si sa abãtut peste mine o Pace minunatã, si încã este cu mine.

Federatia de Luminã: Asta este pentru ca sã fi sigurã cã acest Eveniment, este de acest gen, si NU, nici un fel de dezastru.

Cum se poate cã un astfel de Eveniment, care se va întîmpla ... care va schimba constiinta întregii planete ... sã fie de fricã si de moarte ... si sã scoatã oamenii de pe planetã ... si sã nu existe alimente nici apã ... si sã existe cutremure ... si schimburi polare, etc. etc. ?

Blossom: Deci nu existã schimb polar ?

Federatia de Luminã: Nu, în cunosterea noastrã. A fost considerat ca o posibilitate îndepãrtatã, însã nu mai este.

Blossom: Însã polii se mai mutã încã ?

Federatia de Luminã: Nu sau mutat întotdeauna ? Într-o anumitã mãsurã ?

Blossom: Nu stiam.

Federatia de Luminã: Atunci îti vom explica ... cã MAMA VOASTRÃ PÃMÎNT ... si toti cei care sunt pe ea, au suferit aceastã schimbare pe timp de eoane de timp.

Unul dintre ele se gãseste pe pozitie de a „decola”, am spune ... cã este iminent. Dupã multe cicluri ale lunii, si de a determina rezultatele.

Cîte o datã, „ zîmbim” din inimã, fatã de „felul vostru de a gîndi” în spatele unor modele de gîndire ale voastre.

Cîte o datã, o persoanã poate sã intre în disperare, însã noi nu ... cãci stim mai bine ... cã ale voastre gînduri, au fost asa de înselate, cã o astfel de imaginatie putea sã fie dezastruoasã ... cînd este ÎNTÎMPLAREA CEA MAI MINUNATÃ CARE POATE AVEA LOC.

Tu te gîndesti cã dupã toti acesti ani de planificare ... planuri pentru a înãlta si îmbunãtãti Umanitatea ... cã acei care „sunt responsabili”, aveau sã ia o decizie de a termina totul într-un dezastru ? Asta nu este un film de teroare, care este pe cale de a sosi ...

ESTE ADEVÃRUL VOSTRU ÎN LUMINÃ/SI DIN LUMINA care VÃ ESTE redatã.

DE CE ? Iubite suflete, de ce aveati voi sã imaginati asta ca un „sfîrsit lipicios” ?

ASTA ESTE UN ÎNCEPUT FERICIT !

SÃ NE BUCURÃM ! SÃ NE BUCURÃM ! SÃ NE BUCURÃM !

Pentru cã ceea ce este peste voi ... asa cum o spusesem mai înainte ... o sã vã punã în genunchi de admiratie si recunostintã pentru A FI VII ÎN TRUP OMENESC, ÎN ACEST MOMENT.

SENZATIA care va curge suvoi prin voi, vã va lãsa într-o stare de CUNOASTERE, cã ATI SOSIT !

Nu considerati, nici mãcar un moment cã va exista devastare. Poate va fi o micã agitatie ... însã existã planuri stabilite pentru ca sã fim siguri cã totul va fi fãcut pentru a avea o stare de energie controlatã, si va sta sub control, pentru a evita vreo „ciocnire”.

Blossom: SIMT cã multi vor pune la îndoialã ultima frazã. Înseamnã vreun jaf, etc. ... vom rãmîne fãrã energie electricã pentru o vreme ?

Federatia de Luminã: Da ... însã trebuie sã spunem ... asta este un implant în mintea persoanei. Si felul în care persoana a fost alimentatã (cu idei). Acesta este modul învechit.

Însã cînd energia noului, va cãdea peste voi si va inunda toate Fiintele ... va exista o SCHIMBARE IMEDIATÃ în cadrul sistemului ... în mentalitatea tuturor sufletelor de pe planetã.

Recunoasterea Eu-lui va reveni.

Recunoasterea ADEVÃRULUI va fi simtitã în interior, si pentru acest motiv, asemenea actiuni de lãcomie, si sãrãcie, probabil nu se întîmplã ... pentru cã fiecare va da si va primi de la vecinul sãu/aproapele sãu.

CONSIDERATI ... O SCHIMBARE A INIMII. PENTRU TOATÃ UMANITATEA.

ASTA ESTE CEEA CE ASTEPTATI CU NERÃBDARE.

ASTA ESTE CEEA CE EVENIMETUL ARE SÃ VÃ OFERE.


Blossom: Si toti vor accepta ?


Federatia de Luminã: Asta nu stim ... însã asta este ceea ce oferim.

Asta este, de ce dorim sã discutãm faptul cã este pentru prima datã ! Din acest motiv ... rezultatul nu poate fi CUNOSCUT. Ceea ce stim, este cã majoritatea sufletelor de pe Pãmînt, doresc o cale mai bunã ... o cale mai blîndã. Astfel fiind, noi avem ÎNCREDERE cã, atunci cînd oportunitatea va fi oferitã ... majoritatea o va prinde.

Pentru cã putinii care nu sunt pregãtiti ... nu va trece mult timp ca sã o fie ... pentru cã vibratia TOTALITÃTII planetei voastre, va fi înãltatã enorm ... vrem sã spunem ENORM ... si, din aceastã cauzã, nimeni nu va reusi sã trãiascã fericit în ea, doar dacã sunt pregãtiti pentru a face ceva referitor la asta !


Blossom: Multi sunt preocupati cu copii si cu animalele.

Federatia de Luminã: Dar nu stim de ce ? Pentru ce este cã CEL MAI MARE val AL IUBIRII CELEI MAI PURE, CARE NICI O DATÃ NU AJUNS PE PLANETÃ ... ar lãsa copii si animalele, si nu i-ar adãuga la ecuatie ? Din nou, „surîdem de inimile voastre” din cauza acestui fel de a gîndi. (Nejustificat, trebuie sã adãugãm).

Blossom: Existã un cîntec în lumea noastrã, care are o parte excelentã:” Pot sã te simt în aer, în seara asta, O Doamne. Este o senzatie pe care am asteptat-o toatã viata mea ... O Doamne”. Ea continuã sã se învîrteascã în mintea mea. Preocuparea mea ... si a multora, cred ... si din aceastã îndoialã cã suntem luati la o plimbare pe calea din grãdinã, încã o datã ... si acum de cîte ori din nou, vom „ mai crede în ceva care nu este adevãrat”. Ceea ce spun în ziua de azi este: „ Vom astepta si vom vedea” ... pentru cã nici unul dintre noi, nu vrea sã fie considerat ca nebun, asa cum multi încã cred cã suntem ! Însã asta înseamnã a se îndoi ... cã nimic nu se va întîmpla din nou ... si nu poate fi bun pentru Binele Suprem !

Federatia de Luminã: Îndoiala, face parte din planul pentru a provoca cãderea voastrã ... a acelora care doresc doar, ca voi sã cãdeti !

Blossom: însã, nu sunt acei care „nu sunt de pe Pãmînt” cã ne dau false sperante ?

Federatia de Luminã: Decizia vã apartine vouã, cãci, CU SIGURANTÃ, nu vedem asta în acelasi mod. Tot ceea ce ti-am dat, este din ADEVÃRUL nostru. Pentru a vã juta în aceastã tranzitie. Ceea ce nu sa întîmplat, nu a fost pentru cã vã flatam, sau vã spuneam neadevãruri ... A fost pur si simplu, datoritã energiilor înselãtoare, care sau jucat cu emotiile si predictiile de falsitate.

Blossom: Ok ... sunt unele clarificãri serioase de fãcut aici. Sigur ... pentru asta ... a doua jumãtate a acestei fraze ... o vom fractiona ... Cînd spuneti: ... „A fost pur si simplu, datoritã energiilor înselãtoare, care sau jucat cu emotiile si predictiile de falsitate”. Puteti lãmuri ce vreti sã spuneti cu asta ?


Federatia de Luminã: Suntem constienti cã tu gîndesti cã îti sugerãm ca Tu, Blossom, ai experimentat energii înselãtoare canalizînd prin tine, date si previziuni gresite, nu-i asa ?

Blossom: Ei bine ... sunt pe cale de a investiga, doar ...  

Federatia de Luminã: Nu ... ceea ce dorim sã spunem, este cã a fost cazul unora ... dacã nu multe „date indicate” ... pentru a pune în ridicol pe CUNOSCÃTORUL de ADEVÃR. Dar, de asemenea dorim sã semnificãm cã ... mesajele Adevãrului, si evenimentele în decurgere, au fost falsificate cu ... nu mesagele ca atare ... dar cu ceea ce se petrece dupã ce mesajul a fost oferit, pentru a evita ca aceste evenimente sã aibã loc.

ÎNSÃ ... LASÃ-NE SÃ AFIRMÃM DIRECT ...

NU EXISTÃ NIMIC CARE SÃ POATÃ AFECTA, SAU SÃ INTERFERE CU EVENIMENTUL CARE VINE ÎN DIRECTIA VOASTRÃ.

NIMIC NU ARE PUTERE SÃ INTERFERE CU PUTEREA CELUI ATOTPUTERNIC.

NIMIC NU POATE PRETINDE A FI, SAU A IMITA CEEA CE VINE ÎN ADEVÃRUL A CEEA CE ESTE.

NIMIC.

Blossom: Punct clar. Deci, dacã nimic nu poate interveni ... atunci, de ce nu puteti sã ne spuneti cînd se întîmplã asta ?

Federatia de Luminã: Pentru cã trebuie sã se întîmple „ pe neasteptate”. Dintr-o mie de motive.

Suflete dragi ... SIMTITI energia noastrã, cãci Acest Eveniment, este din ce în ce mai aproape.

SIMTITI, ADEVÃRUL a ceea ce spunem.

Lãsati toate grijile banale, care par a fi de mare preocupare pentru voi, pe moment ... sã disparã ... pentru ...

VÃ PROMITEM ...

SOSESTE ORA în care astfel de subiecte nu vor mai fi capabile sã facã parte din constitutia voastrã. Pentru cã în fiecare moment al trezirii voastre, veti exprima recunostinta de A FI IUBIRE.

NE AFLÃM INTR-O ASTFEL DE EMOTIE,  PENTRU  A VÃ ADUCE ÎN  LUMEA VOASTRÃ NOUÃ SI PENTRU A VÃ SALUTA.

PUNETI MÎNA PE PÃLÂRII !

Blossom: Vorbiti serios ? Voi ati spus asta, de atîtea ori în 2008 ... Trebuie sã spun cã Evenimentul trebuia sã se îmtîmple SOON = ÎN CURÎND ...  Nu stiu ce trebuie sã spun, despre a pune mîna pe pãlãria mea ... Probabil va trebui sã o mãnînc ! Mmm. Într-adevãr ? PUNETI MÎNA PE PÃLÂRII ! Ce vrea sã însemne asta ... în termenii vostrii ?


Federatia de Luminã: Mai mult decît asta înseamnã, pentru voi ?

Blossom: „Fiti pregãtiti pentru ceea ce vine”.

Federatia de Luminã: Trebuie sã mai adãugãm altceva ?

Blossom: De fapt da ... Stiu cã timpul vostru este pe sfîrsite, însã ... Sunt constientã cã eu, si cei care sunt cu mine, si cei care scriu, SE SIMT ATÎT DE EPUIZATI, si într-adevãr simt dureri si suferinte în tot corpul ... Vrea sã spun ÎNTR-ADEVÃR PUTERNICE. Aveti vreun comentariu de fãcut ... fãrã a fi ... „face parte din ASCENSIUNE”?

Federatia de Luminã: Am spune cã vã face sã vã odihniti mai mult, cu toate cã în mod normal nu ati lua asta în consideratie. Am spune de asemenea ... cã se schimbã literalmente densitatea structurii oaselor voastre ... Aceea din ce „sunteti fãcuti”, acum este prea greoi, pentru noile energii în care veti locui. În cuvinte simple, functiile voastre de „a merge/misca”, nu ar functiona !

Atunci cînd suportati aceste dureri, si aceste suferinte ... vizualizati-vã corpul vostru ridicîndu-se/înãltîndu-se în aer ... devenind mai „aerisit” ... odihnindu-se pe un aglomerat de nori, cãci densitatea este o parte, si din aceastã cauzã, persoana rãmîne cu „mai putin din asta” ... pur si simplu Fiinte mai Usoare ... oase mai Usoare ... pe moment.
TOTUL mai usor. PENTRU CÃ TOT CEEA CE SUNTETI ESTE LUMINÃ ... si ar fi nepotrivit sã nu faceti pereche cu inima voastrã.

VÃ IUBIM PE VOI TOTI.

Blossom: Oh, si cum vã iubim ! ( dacã asi putea avea îndrãzneala sã vorbresc în numele multora. Fericit 14 OCTOMBRIE ... era o datã, cea mai rea zi din viata mea ... reflectînd asupra ei ... mi-a arãtat drumul, si sunt foarte fericitã de „a parcurge acest drum „!!  În Iubire si Multumiri.
Website: Blossom Goodchild 

Translator: FLORIKA

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

terra galactica

sorin

WANDERER OF THE SKIES            

WANDERER OF THE SKIES            
în limba română

AND YOU AND I

David Wilcock translations

Messages of Love and Light

Messages of Love and Light
în limba română

LIGHT EYE - TRIBUT TO AN UFO WATCHER

FREE PAGES

SHELDAN NIDLE

SHELDAN NIDLE
în limba română

March of Millions

SALUSA BY MIKE QUINSEY

SALUSA BY MIKE QUINSEY
în limba română

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
în limba română

MONTAGUE KEEN

MONTAGUE KEEN
în limba română

GREG GILLES

GREG GILLES
în limba română

Petition

Dezvãluirea pe deplin a prezentei ET pe Pãmînt, de cãtre Guvern

Full government disclosure of ET presence on Earth

https://secure.avaaz.org/en/petition/Full_government_disclosure_of_ET_presence_on_Earth_now/?cHQipcb

De ce este important

Prezenta de civilizatii extraterestre pe Pãmînt si în jurul lui, a fost declaratã public de sute de martori în prima mînã, inclusiv oficiali militari, astronauti si piloti de aviatie civilã.

A fãcut obiectul unei acoperiri timp de mai mult de 60 de ani, de acord cu mãrturiile date de aceste persoane, fãcute publice în cadrul Proiectului Dr. Steven Greer, si al documentarului recent, SIRIUS, precum si prin Audierea Cetãtenilor despre Dezvãluire=Audientele cetãtenilor despre Divulgare, care a avut loc în National Press Club, în Washington DC, în Aprilie/Mai 2013.

Aceastã ascundere(acoperire), folosind dezinformarea mediaticã si farsele, a împiedicat Omenirea de la un contact deschis cu cetãtenii galactici binevoitori si foarte avansati, capabili sã facã cãlãtorii interstelare, mai rapide decît viteza luminii. În acest sens, liderii mondiali au privat aceastã planetã de tehnologii de propulsie si energie avansate, care puteau sã fi transformat complect civilizatia omeneascã, ridicîndo-a la un nível înalt de bunãstare globalã, inter-relationamente si sãnãtate ambientalã, cu care foarte putini pot chiar visa.

Planeta noastrã, poate doar, sã se îndrepte cãtre o crizã mai profundã, sub controlul complexului militar-industrial, si al corporatiilor de combustibile fosile, care trag de sforile guvernului, prin alternative întîrziate, care puteau duce la nãruirea puterii lor, împreunã cu cabala de interesse investite.

Recunoasterea deschisã de cãtre guvernele de pe Pãmînt, a popoarelor extraterrestre avansate, este pasul necesar, pentru a începe urmãtorul capitol al Umanitãtii, si al planetei noastre. Claritatea este vitalã, în cazul în care Umanitatea se va conecta cu succes cu ET, si se va apropia cu bunãvointã, diferentiatã în prezent, prin reprezentarea comunicatiei mass-media, de cãtre entitãtile negative, sau agentiile omenesti posibile, care utilizeazã nave în scopuri de energie inversã, cu obiective necunoscute. Lipsa de transparentã, creeazã confuzie, si un potential pentru actiuni distructive.

Trebuie sã luãm o atitudine de compasiune si libertate ACUM, si sã chemãm Natiunile Unite si toate guvernele lumii, pentru a da un pas înainte, a recunoste adevãrul contactului binevoitor cu Pãmîntul, si sã începem sã ne angajãm în mod deschis cu vecinii nostrii galactici, pentru a vindeca lumea noastrã.


https://secure.avaaz.org/en/petition/Full_government_disclosure_of_ET_presence_on_Earth_now/?cHQipcb